Rada pro vnitřní hodnocení

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
předseda Rady pro vnitřní hodnocení

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení

JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
člen Rady pro vnitřní hodnocení

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
člen Rady pro vnitřní hodnocení

prof. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 
člen Rady pro vnitřní hodnocení

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
člen Rady pro vnitřní hodnocení

prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
člen Rady pro vnitřní hodnocení

Mgr. Jan Hájek
člen Rady pro vnitřní hodnocení

PhDr. Petr Just, Ph.D.
člen Rady pro vnitřní hodnocení

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.
členka Rady pro vnitřní hodnocení

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
člen Rady pro vnitřní hodnocení

JUDr. Jana Odehnalová, Ph.D.
členka Rady pro vnitřní hodnocení

Pravidla systému zajišťování kvality

Rozhodnutí rektora o systému vnitřního hodnocení MUP

Zpráva o vnitřním hodnocení MUP 2019