Vedení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Vedení univerzity

  • JUDr. Marek Beneš, Ph.D., ředitel o.p.s
  • prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor
  • PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost a prorektor pro studijní záležitosti
  • prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnost, prorektor pro kvalitu a rozvoj
  • Ing. Jan Rett, kvestor, úsekový ředitel pro ekonomiku a provoz
  • Mgr. Anna Benešová, úseková ředitelka pro lidské zdroje a strategický rozvoj