Acta MUP

Vydavatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Metropolitan University Prague Press,
Ústav právní ochrany duševního vlastnictví, povoleno MK ČR pod č. E 19 472, ISSN 1804-6932

Recenzovaný časopis Acta MUP, jehož první číslo vyšlo koncem roku 2010, navázal na řadu publikačních možností v oblasti práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví. 
Časopis obsahuje články jak akademických pracovníků a doktorandů Metropolitní univerzity Praha, tak odborníků z jiných vysokých škol, kteří se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví, stejně jako patentových zástupců i specialistů z průmyslu a obchodu, kteří se teoreticky i prakticky zabývají touto problematikou. Více informací naleznete na http://www.mup.cz/actamup.

Kontakt: Acta MUP
Metropolitní univerzita Praha
Metropolitan University Prague Press
actamup@mup.cz