CEJISS

Vydavatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,
Metropolitan University Prague Press, 2007–, ISSN 1802-548X 

Metropolitní univerzita Praha vydává odborný recenzovaný časopis Central European Journal of International & Security Studies (CEJISS), jehož cílem je vytvořit mezinárodní platformu pro výměnu názorů, teorií a myšlenek ze strany akademické obce i odborné veřejnosti, a to v následujících pěti okruzích:

 • mezinárodní, evropská a regionální bezpečnost
 • politické teorie v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti
 • mezinárodní a evropská politická ekonomie
 • mezinárodní, evropské a regionální organizace
 • teritoriální studia v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti

Časopis CEJISS, jehož pracovním jazykem je angličtina, vychází čtyřikrát ročně. V každém čísle uveřejňuje nejen odborné studie, analýzy a komentáře, ale i recenze odborných publikací. Více informací naleznete na www.cejiss.org.

CEJISS je indexován v klíčových akademických databází po celém světě. Seznam databází se neustále rozšiřuje. Níže uvedený seznam odráží současný stav indexace CEJISS:

 • ISN od roku 2007
 • Ebsco od roku 2012
 • DOAJ od roku 2012
 • Scopus od roku 2013
 • CEEOL od roku 2014
 • CNKI od roku 2015
 • ProQuest od roku 2018
Kontakt na redakci: CEJISS
Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10
100 00 Praha 10
cejiss@mup.cz
Šéfredaktor: Aleš Karmazin, Ph.D., M.Sc. et M.Sc.
Výkonný redaktor: Bc. Jakub Marek