CEJISS

Vydavatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,
Metropolitan University Prague Press, 2007–, ISSN 1802-548X 

Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) je odborný recenzovaný časopis vydávaný Metropolitní univerzitou Praha v anglickém jazyce. Věnuje se tématům mezinárodní politiky a mezinárodní bezpečnosti. Od svého založení v roce 2007 se časopis hlásí k principu nezpoplatněného přístupu k vědeckým poznatkům (open access publishing). Časopis klade důraz na kvalitu a férovost recenzního procesu a otevřenost ohledně zásad a politik, kterými se řídí. Ačkoliv je CEJISS silně spojen s Prahou a regionem střední Evropy, měl vždy i globální dimenzi. Publikuje články i o globálních tématech a pravidelně do něj přispívají autoři z různých světových regionů.

CEJISS je zahrnut v databázích jako Scopus, ProQuest, Ebsco či Google Scholar. Všechny rukopisy prochází kontrolou ze strany redakce časopisu i externím recenzním řízením.

Více informací lze nalézt na www.cejiss.org

 

Kontakt na redakci: CEJISS
Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10
100 00 Praha 10
cejiss@mup.cz
Šéfredaktor: Aleš Karmazin, Ph.D., M.Sc. et M.Sc.
Výkonný redaktor: Bc. Jakub Marek