Politics in Central Europe

Vydavatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,
Metropolitan University Prague Press, 2011–, ISSN 1801-3422

Metropolitní univerzita Praha vydává odborný recenzovaný časopis Politics in Central Europe, který je zároveň oficiálním časopisem Central European Political Science Association. Tento časopis je zaměřen na problematiku výzkumu politiky, politické kultury a demokracie v zemích střední Evropy. Časopis vychází dvakrát ročně a jeho pracovním jazykem je angličtina. Články uveřejněné v časopise Politics in Central Europe jsou publikovány také elektronicky na stránce Social Science Open Access Repositury (www.ssoar.info). Více informací naleznete na www.politicsincentraleurope.eu

Politics in Central Europe je publikován i v De Gruyter.
Časopis je indexován v databázích SCOPUS a ERIH-Plus.

           
Kontakt na redakci:

Politics in Central Europe 
Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10
100 00 Praha 10-Strašnice
pce@mup.cz

Šéfredaktor: doc. izr. prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Výkonná redaktorka: PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.
Jazykový korektor: Mgr. Damien Galeone