Smluvní podmínky

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., (MUP) uzavírá se studentem Smlouvu o studiu, s účastníkem rigorózního řízení Smlouvu o konání rigorózního řízení a s účastníkem programu celoživotního vzdělávání Smlouvu o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Vzorová smlouva je k dispozici zde.