Smluvní podmínky

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., (MUP) uzavírá se studentem Smlouvu o studiu, s účastníkem rigorózního řízení Smlouvu o konání rigorózního řízení a s účastníkem programu celoživotního vzdělávání Smlouvu o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Vzorová smlouva je k dispozici zde. Platné znění vnitřních předpisů MUP je k dispozici na elektronické úřední desce.

Smlouvu může uchazeč podepsat na základě Rozhodnutí o přijetí ke studiu na Metropolitní univerzitě Praha. K podpisu smlouvy je nutné donést vytištěný doklad o uhrazení školného za studium.

K podpisu smlouvy musí uchazeč donést úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro Bc. studium) nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pro Mgr. studium). Bez příslušného dokumentu není možné smlouvu uzavřít! Absolventi studia na MUP nemusí kopii diplomu dokládat. Uchazeči, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).

Smlouvu je možné podepsat v úředních hodinách studijního oddělení MUP v budově v Praze-Strašnicích. Doba potřebná pro uzavření smlouvy a vyřízení všech náležitostí je přibližně 30 minut.

Smlouvu o studiu DOPORUČUJEME podepsat v nejbližším možném termínu, nejlépe do 14 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí.