Strategický záměr

Strategický záměr – plán realizace r. 2020

Strategický záměr – plán realizace r. 2019

Strategický záměr – plán realizace r. 2018

Strategický záměr r. 2017–2020

Od r. 2017 vypracováváme strategické záměry dle aktuálního znění zákona o vysokých školách, dřívější dlouhodobé záměry vypracované dle předchozího znění zákona o vysokých školách jsou uvedeny níže.

Dlouhodobý záměr (aktualizace r. 2017)

Dlouhodobý záměr (aktualizace r. 2016)

Dlouhodobý záměr r. 2016–2020