Strategický záměr

Strategický záměr – plán realizace r. 2018

Strategický záměr r. 2017–2020

Od r. 2017 vypracováváme strategické záměry dle aktuálního znění zákona o vysokých školách, dřívější dlouhodobé záměry vypracované dle předchozího znění zákona o vysokých školách jsou uvedeny níže.

Dlouhodobý záměr (aktualizace r. 2017)

Dlouhodobý záměr (aktualizace r. 2016)

Dlouhodobý záměr r. 2016–2020

Dlouhodobý záměr (aktualizace r. 2015)

Dlouhodobý záměr (aktualizace r. 2014)

Dlouhodobý záměr r. 2011–2015