JM Chair - Teaching Sustainability and Europe in the World

Projekt je zaměřen na vypracování nových způsobů výuky o Evropské unii se zaměřením na roli EU v boji proti změně klimatu.

https://tsew.mup.cz

Registrační číslo projektu:

Project 101085454 — TSEW

Název projektu:

Teaching Sustainability and Europe in the World

Datum zahájení realizace projektu:

1. 1. 2023

Datum ukončení realizace projektu:

31. 12. 2025

Zdroje financování:

100 % European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Project manager:

Ing. Tomáš Nikodym, Ph.D.