Zázemí pro studenty doktorských studijních programů MUP

Předmětem projektu je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů Metropolitní univerzity Praha za účelem zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti přípravy budoucích výzkumných pracovníků, tj. vzdělávání poskytovaného v doktorských studijních programech.

V rámci dané aktivity dojde k vybavení prostor využívaných studenty doktorských studijních programů Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. Toto vybavení je vymezeno do 5 tematických oblastí. Jedná se o vybavení dvou kanceláří pro doktorandy kompletní počítačovou sestavou včetně reproduktorů, webkamery a kvalitního tiskového zařízení. Dále doktorandi budou mít k dispozici také notebooky pro práci kdekoliv mimo kancelář. Dojde k obnovení dvou menších učeben vhodných pro výuku, semináře nebo setkávání menších skupin studentů, s audio a video vybavením vhodným i pro online přenosy či hybridní setkání a dále kompletní technické vybavení jedné velké posluchárny pro potřeby veřejných přednášek doktorandů, prezentování dosažených výsledků či pořádání doktorských konferencí.

Registrační číslo projektu / Registration number:

CZ.02.01.01/00/22_012/0008107

Název projektu / Project title:

Zázemí pro studenty doktorských studijních programů MUP

Datum zahájení realizace projektu / Start of the project:

01. 09. 2023

Datum ukončení realizace projektu / Finish of the project:

31. 08. 2024

Zdroje financování / Grant provider:

Z 95 % OP JAK, ERDF + MŠMT

Project manager

Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz