Polish-Czech perspective on contemporary security problems

Univerzita Marie Curie-Skłodowské ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha získala finanční prostředky na projekt: „Polsko-český pohled na současné bezpečnostní problémy“.

Veřejný úkol financovaný Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky v soutěži „Polsko-české fórum pro sbližování společností, hlubší spolupráci a dobré sousedství 2024“

Na realizaci projektu se budou podílet vědci působící v rámci Fakulty politologie a žurnalistiky UMCS:

 • dr Ewelina Kancik-Kołtun (projektový manažer)
 • dr hab. Agnieszka Demczuk, prof. UMCS
 • dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • prof. dr hab. Agata Ziętek
 • dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
 • dr Jakub Olchowski
 • dr Adrian Szumowski
 • dr Bartosz Bojarczyk

Následující vědci budou zastupovat Metropolitní Univerzitu Praha

 • Prof. Oldřich Bureš 
 • Prof. Ladislav Cabada
 • Dr. Ondřej Filipec
 • Sarah Černíková M. A.
 • Tomáš Kolomazník, M.A.
 • Daniel Šárovec, M.A.
 • Tomáš Pezl, Ph.D.

Cílem projektu bude iniciovat řadu nových kontaktů zaměřených na rozvoj spolupráce mezi společnostmi Polské republiky a České republiky v kontextu bilaterálních vztahů v oblasti bezpečnosti a boje proti dezinformacím v dlouhodobém horizontu.

Situace po začátku ruské agrese proti Ukrajině významně ovlivnila Polsko i Českou republiku téměř ve všech ohledech v oblasti společensko-politické i vnitřní a mezinárodní bezpečnosti. Tyto změny lze zaznamenat v rovině politické, bezpečnostní, ekonomické a informační, ale také z hlediska veřejného mínění. Vypuknutí války ovlivnilo mnoho společenských aspektů. Reakce veřejnosti na vypuknutí války byly viditelné až v době nepředvídatelného průběhu vypuknutí války, kde byl obrovský problém s dezinformacemi a ruskou propagandou v médiích. Dopad války na fungování společností měl a má mnoho globálních důsledků, nejen krátkodobých, ale i dlouhodobých: sociální dialog, nespokojenost s vládami – protesty, demonstrace, napětí mezi uprchlíky a místními komunitami, snížený pocit bezpečnost, militarizace států.

Během realizace projektu budou realizovány:

 • dvě mezinárodní konference o bezpečnosti (Lublin, Praha),
 • dva workshopy (Lublin, Praha)
 • čtyři otevřené přednášky (Lublin, Praha).

Během realizace projektu bude probíhat řada aktivit propagujících myšlenku projektu na sociálních sítích, na webových stránkách spolu s řadou podcastů a klipů z oblasti vnitřní a mezinárodní bezpečnosti Polska a ČR. republiky a potírání dezinformací ve veřejném prostoru. Otevřeným přístupem bude vydána knižní monografie v angličtině o bezpečnostních problémech a dezinformacích polských a českých vědců.

Facebooková stránka projektu

Spotify - podcasty projektu

Public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Polish-Czech Forum to bring societies closer together, enhance cooperation and foster good neighbourship 2024”