Lidé

Interní výzkumní pracovníci

  doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
CV ke stažení
Kontakt:
vladislav.flek@mup.cz
  PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
CV ke stažení
Kontakt:
martina.mysikova@mup.cz

Spolupracovníci z kateder MUP

RNDr. Martin Hála, CSc.
katedra mezinárodního obchodu
CV ke stažení
Kontakt:
martin.hala@mup.cz