O CEESS

Centrum evropských ekonomických a sociálních studií (CEESS) vzniklo na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2015. Jedná se o autonomní akademické výzkumné pracoviště při katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Jeho posláním je přispívat k účasti MUP na domácích i zahraničních výzkumných projektech, spolu s publikační činností a dalšími souvisejícími aktivitami. K tomu patří také rozvoj kontaktů a spolupráce s akademickými a dalšími institucemi v ČR a zahraničí.

Centrum se zaměřuje na široké pole ekonomických a sociálních výzev spojených s procesem evropské integrace a rolí ČR v tomto procesu.

Hlavní nynější výzkumnou prioritou je postavení mladých lidí na trhu práce v EU. CEESS se zabývá intenzivním výzkumem nezaměstnanosti mladých v rámci 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.  Konkrétně pak reprezentuje MUP v konsorciu sdružujícím 25 významných evropských univerzit a výzkumných pracovišť v projektu „Strategic Transitions for Youth Labour in Europe“ (STYLE). CEESS je otevřen ke spolupráci s akademickými pracovníky MUP a doktorandy s předpoklady pro účast na ekonomickém a sociálním výzkumu v oblasti Evropských studií. Výhledovým záměrem CEESS je oslovit i případné externí spolupracovníky.