Uskutečněné akce

CEESS pořádá semináře za účasti partnerů sdružených v LAB, akademické komunity MUP, představitelů jiných výzkumných institucí a zainteresované veřejnosti na téma nezaměstnanosti mladých v ČR a Evropské unii. První z těchto seminářů se konal krátce před oficiálním založením CEESS dne 20. listopadu 2014. Následující seminář je plánován na listopad 2015, o konkrétním datu budeme včas informovat.