Uskutečněné akce

Akce ÚPODV v roce 2017

Akce ÚPODV v roce 2016

Akce ÚPODV v roce 2015

Akce ÚPODV v roce 2014

 • Intellectual Property Protection and Traditional Knowledge
  (11. 12. 2014, budova MUP Jarov)
 • Seminář pro přípravu na zkoušky patentových zástupců – známky
  (3. 11. 2014, 13:00, budova MUP Jarov, zasedací místnost ve 13. patře)
 • Seminář pro přípravu na zkoušky patentových zástupců – vynálezy a užitné vzory
  (30. 10. 2014, 13:00, budova MUP Jarov, zasedací místnost ve 13. patře)
 • Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví
  (konference, 3. 10. 2014, 9:00, budova MUP Žižkov)
 • Doménová jména a jejich význam pro podnikání
  (konference, 11. 4. 2014, 9:30, budova MUP Žižkov)
 • Přípravný kurz ke zkouškám patentových zástupců – patenty a užitné vzory
  (20. 2. 2014, 13:00, budova MUP Jarov, zasedací místnost ve 13. patře)
 • Přípravný kurz ke zkouškám patentových zástupců – známky
  (13. 2. 2014, 13:00, budova MUP Jarov, zasedací místnost ve 13. patře)
 • Rešeršní systémy průmyslově právních informací
  (konference, 12. 2. 2014, 13:00, budova MUP Žižkov)

Akce ÚPODV v roce 2013

 • Přípravný kurz ke zkouškám patentových zástupců k problematice vynálezů a užitných vzorů
  (17. 10. 2013, 13:00, budova MUP Jarov, zasedací místnost ve 13. patře)
 • Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe
  (konference, 13. 9. 2013, budova MUP Strašnice)
 • Doktorský seminář za účasti prof. Longové, USA
  (15. 3. 2013, 10:30, budova MUP Jarov, místnost č. 1302)
 • Vypracování přihlášek ochranných známek 
  (seminář, 25. 2. 2013, 13:00, budova MUP Jarov, zasedací místnost 13.patro)

Akce ÚPODV v roce 2012

 • Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví 
  (konference, 19. 10. 2012, budova MUP Žižkov)
 • Přípravný kurz ke zkouškám patentových zástupců k problematice vynálezů a užitných vzorů
  (29. 2. 2012, 13:00 – 17:00, budova Jarov)
 • Práva k výsledkům výzkumu a jejich využití 
  (kulatý stůl, 26. 1. 2012, 14:00 – 16:00, budova MUP Jarov, č.105)

Akce ÚPODV v roce 2011

 • Semináře k elektronickým rešerším práv z průmyslového vlastnictví 
  (říjen 2011, popř. prosinec 2011)
 • Seminář ke zkouškám patentových a známkových zástupců 
  (listopad 2011)
 • Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání 
  (konference, 14. 10. 2011)
 • Semináře k formulování popisu vynálezu a nároků u vynálezů a užitných vzorů 
  (duben 2011)
 • Seminář ke zkouškám patentových a známkových zástupců 
  (březen 2011)

Akce ÚPODV v roce 2010

 • Přípravný kurz ke zkouškám patentových zástupců z oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů 
  (25. a 26. 10. 2010)
 • Konference o práci s průmyslovými právy na internetu 
  (17. 9. 2010)

Akce ÚPODV v roce 2009

 • Přípravný kurz ke zkouškám patentových zástupců z oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů
  (25. a 26. 10. 2009)
 • Konference k problematice evropského patentu a patentu Společenství 
  (11. 6. 2009)
 • Ochrana průmyslového vlastnictví a právo v praxi ČR a Evropské unie 
  (odborný seminář, 11. 3. 2009)

Akce ÚPODV v roce 2008

 • Konference k licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 
  (22. 2. 2008)