Rozhodnutí rektora

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 15/2021
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2022/2023

Rozhodnutí rektora č. 14/2021
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2022/2023 a o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 12/2021
o prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2021/2022

Rozhodnutí rektora č. 11/2021
Organizace a pravidla hybridní výuky a zkoušení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. v akademickém roce 2021/2022

Rozhodnutí rektora č. 10/2021
Vyhlášení 2. kola interní studentské grantové soutěže na roky 2021 a 2022

Rozhodnutí rektora č. 9/2021
o prodloužení řešení projektů Interního grantového systému (IGS) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 8/2021
o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2021

Rozhodnutí rektora č. 7/2021
o prodloužení přijímacího řízení a vyhlášení a obsahu druhého termínu přijímacích zkoušek ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2021/2022

Rozhodnutí rektora č. 6/2021
o vyhlášení voleb do Akademického grémia Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 3/2021
Vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2021 a 2022

Rozhodnutí rektora č. 2/2021
o podmínkách uskutečňování programu celoživotního vzdělávání „Přípravný rok – kurz českého jazyka pro cizince“ a „Semestrální kurz českého jazyka pro cizince“

Rozhodnutí rektora č. 1/2021
Specifická pravidla pro organizaci zkouškového období zimního semestru akademického roku 2020/2021

Rozhodnutí rektora č. 42/2020
o programech celoživotního vzdělávání na Metropolitní univerzitě Praha v akademickém roce 2021/2022 v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů

Rozhodnutí rektora č. 40/2020
Harmonogram akademického roku 2021/2022 (1. 10. 2021 - 30. 9. 2022)

Rozhodnutí rektora č. 39/2020
o náležitostech přihlášek k rigoróznímu řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 38/2020
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2021/2022

Rozhodnutí rektora č. 37/2020
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2021/2022 a o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 35/2020
o prodloužení funkčního období Akademického grémia Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 27/2020
o prodloužení řešení projektů Interního grantového systému (IGS) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 19/2020
o náležitostech přihlášek k rigoróznímu řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 10/2020
ke stanovení rozsahu pedagogických, vědeckých a dalších činností akademických pracovníků MUP na pracovní úvazek

Rozhodnutí rektora č. 9/2020
o Zásadách a hodnocení publikační činnosti na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 7/2020
o administraci doktorského studia a o hlavních povinnostech doktorandů na Metropolitní univerzitě Praha

Rozhodnutí rektora č. 1/2020
Kritéria Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., pro uznávání studijních povinností

Rozhodnutí rektora č. 9/2019
o Zásadách Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 5/2019
Postup pro vyjadřování kreditního ohodnocení studijní zátěže předmětů v hodinové náročnosti

Rozhodnutí rektora č. 4/2019
Kariérní řád akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 18/2018
Metodika řízené odborné praxe pro profesně orientované bakalářské studijní programy

Rozhodnutí rektora č. 11/2018
Akreditační řád Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 14/2017
o systému vnitřního hodnocení MUP