Rozhodnutí rektora

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 7/2024
Harmonogram akademického roku 2025/2026 (1. 10. 2025 - 30. 9. 2026)

Rozhodnutí rektora č. 6/2024
o specifikaci podmínek pro povolení Individuálního studijního plánu pro studenty bakalářského a magisterského studia na MUP

Rozhodnutí rektora č. 5/2024
Organizace výuky a zkoušení v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. v akademickém roce 2024/2025 v některých specifických případech

Rozhodnutí rektora č. 4/2024
o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2024

Rozhodnutí rektora č. 3/2024
o Zásadách Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 2/2024
Vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2024 a 2025

Rozhodnutí rektora č. 1/2024
o programech celoživotního vzdělávání na Metropolitní univerzitě Praha v akademickém roce 2024/2025 v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů

Rozhodnutí rektora č. 17/2023
o vyhlášení voleb do Akademického grémia Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 16/2023
Metodika řízené odborné praxe pro profesně orientované studijní programy

Rozhodnutí rektora č. 15/2023
o prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2023/2024

Rozhodnutí rektora č. 14/2023
o prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2023/2024

Rozhodnutí rektora č. 13/2023
o náležitostech přihlášek k rigoróznímu řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 12/2023
Harmonogram akademického roku 2024/2025 (1. 10. 2024 - 30. 9. 2025)

Rozhodnutí rektora č. 11/2023
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2024/2025

Rozhodnutí rektora č. 10/2023
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2024/2025 a o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 8/2023
Organizace výuky a zkoušení v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. v akademickém roce 2023/2024 v některých specifických případech

Rozhodnutí rektora č. 6/2023
Content of the Admission Procedure for Doctoral Degree Study Programme Political Science (in English) at Metropolitan University Prague in the 2023/2024 Academic Year

Rozhodnutí rektora č. 4/2023
Vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2023 a 2024

Rozhodnutí rektora č. 1/2023
o programech celoživotního vzdělávání na Metropolitní univerzitě Praha v akademickém roce 2023/2024 v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů

Rozhodnutí rektora č. 12/2022
Pravidla pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP

Rozhodnutí rektora č. 10/2022
o vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického grémia Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 8/2022
Harmonogram akademického roku 2023/2024 (1. 10. 2023 - 30. 9. 2024)

Rozhodnutí rektora č. 7/2022
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2023/2024

Rozhodnutí rektora č. 6/2022
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2023/2024 a o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 3/2022
o otevření humanitárního kurzu Čeština pro cizince v rámci Programu celoživotního vzdělávání na Metropolitní univerzitě Praha

Rozhodnutí rektora č. 15/2021
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2022/2023

Rozhodnutí rektora č. 14/2021
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2022/2023 a o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 10/2021
Vyhlášení 2. kola interní studentské grantové soutěže na roky 2021 a 2022

Rozhodnutí rektora č. 9/2021
o prodloužení řešení projektů Interního grantového systému (IGS) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 3/2021
Vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2021 a 2022

Rozhodnutí rektora č. 35/2020
o prodloužení funkčního období Akademického grémia Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 27/2020
o prodloužení řešení projektů Interního grantového systému (IGS) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 10/2020
ke stanovení rozsahu pedagogických, vědeckých a dalších činností akademických pracovníků MUP na pracovní úvazek

Rozhodnutí rektora č. 9/2020
o Zásadách a hodnocení publikační činnosti na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 7/2020
o administraci doktorského studia a o hlavních povinnostech doktorandů na Metropolitní univerzitě Praha

Rozhodnutí rektora č. 1/2020
Kritéria Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., pro uznávání studijních povinností

Rozhodnutí rektora č. 5/2019
Postup pro vyjadřování kreditního ohodnocení studijní zátěže předmětů v hodinové náročnosti

Rozhodnutí rektora č. 4/2019
Kariérní řád akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 11/2018
Akreditační řád Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 14/2017
o systému vnitřního hodnocení MUP