Rozhodnutí rektora

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 10/2019
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém 2020/2021

Rozhodnutí rektora č. 9/2019
o Zásadách Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 6/2019
o náhradním termínu přijímacích zkoušek a prodloužení lhůty pro podání přihlášky ke studiu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., od akademického roku 2019/2020 v bakalářských a magisterských studijních oborech a o náhradním termínu přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí rektora č. 5/2019
Postup pro vyjadřování kreditního ohodnocení studijní zátěže předmětů v hodinové náročnosti

Rozhodnutí rektora č. 4/2019
Kariérní řád akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 3/2019
o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2019

Rozhodnutí rektora č. 2/2019
o vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2019 a 2020

Rozhodnutí rektora č. 1/2019
Kritéria Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., pro uznávání studijních povinností

Rozhodnutí rektora č. 19/2018
Harmonogram akademického roku 2019/2020

Rozhodnutí rektora č. 18/2018
Metodika řízené odborné praxe pro profesně orientované bakalářské studijní programy

Rozhodnutí rektora č. 17/2018
o náležitostech přihlášek k rigoróznímu řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 16/2018
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. v akademickém 2019/2020

Rozhodnutí rektora č. 15/2018
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech a programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2019/2020 a o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 13/2018
o náhradním termínu přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají od akademického roku 2018/2019 o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 11/2018
Akreditační řád Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 7/2018
o druhém kole interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019

Rozhodnutí rektora č. 6/2018
o obsahu druhého termínu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 4/2018
o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2018

Rozhodnutí rektora č. 2/2018
o vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019

Rozhodnutí rektora č. 14/2017
o systému vnitřního hodnocení MUP

Rozhodnutí rektora č. 3/2017
o vyhlášení druhého kola interní studentské grantové soutěže na roky 2017 a 2018

Rozhodnutí rektora č. 12/2016
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia, doktorského studijního oboru Mediální studia, uskutečňovaného na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 4/2014
o vydání Statutu Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví

Rozhodnutí rektora č. 18/2012
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, doktorského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, uskutečňovaného na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 17/2012
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia/International Territorial Studies, studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. a Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i.

Rozhodnutí rektora č. 2/2012 
o podmínkách uskutečňování programu celoživotního vzdělávání „Přípravný rok – kurz českého jazyka pro cizince“