Rozhodnutí rektora

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 33/2020
Organizace a pravidla hybridní a online výuky na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 31/2020
o vyhlášení voleb do Akademického grémia Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 29/2020
o vyhlášení 2. kola interní studentské grantové soutěže na roky 2020 a 2021

Rozhodnutí rektora č. 27/2020
o prodloužení řešení projektů Interního grantového systému (IGS) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 25/2020
o dalším termínu přijímací zkoušky ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2020/2021

Rozhodnutí rektora č. 24/2020
o upřesnění harmonogramu letního semestru akademického roku 2019/2020 v souvislosti s Usnesením Vlády ČR

Rozhodnutí rektora č. 20/2020
o změně Harmonogramu akademického roku 2020/2021

Rozhodnutí rektora č. 19/2020
o náležitostech přihlášek k rigoróznímu řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 18/2020
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém 2020/2021

Rozhodnutí rektora č. 17/2020
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2020/2021 a o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 15/2020
o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2020

Rozhodnutí rektora č. 11/2020
Specifická pravidla organizace výuky pro studenty na univerzitních střediscích Metropolitní univerzity Praha v akademickém roce 2020/2021

Rozhodnutí rektora č. 10/2020
ke stanovení rozsahu pedagogických, vědeckých a dalších činností akademických pracovníků MUP na pracovní úvazek

Rozhodnutí rektora č. 9/2020
o Zásadách a hodnocení publikační činnosti na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 7/2020
o administraci doktorského studia a o hlavních povinnostech doktorandů na Metropolitní univerzitě Praha

Rozhodnutí rektora č. 5/2020
o vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2020 a 2021

Rozhodnutí rektora č. 1/2020
Kritéria Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., pro uznávání studijních povinností

Rozhodnutí rektora č. 12/2019
Statute and the Rules of Procedure of the International Evaluation Panel

Rozhodnutí rektora č. 9/2019
o Zásadách Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 5/2019
Postup pro vyjadřování kreditního ohodnocení studijní zátěže předmětů v hodinové náročnosti

Rozhodnutí rektora č. 4/2019
Kariérní řád akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 2/2019
o vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2019 a 2020

Rozhodnutí rektora č. 18/2018
Metodika řízené odborné praxe pro profesně orientované bakalářské studijní programy

Rozhodnutí rektora č. 16/2018
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. v akademickém 2019/2020

Rozhodnutí rektora č. 11/2018
Akreditační řád Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 14/2017
o systému vnitřního hodnocení MUP

Rozhodnutí rektora č. 4/2014
o vydání Statutu Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví

Rozhodnutí rektora č. 2/2012 
o podmínkách uskutečňování programu celoživotního vzdělávání „Přípravný rok – kurz českého jazyka pro cizince“