Rozhodnutí rektora

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 10/2018
o aktualizaci Harmonogramu akademického roku 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 9/2018
o podmínkách konání rigorózního řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 8/2018
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářském studijním programu Bezpečnostní studiana Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 7/2018
o druhém kole interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019

Rozhodnutí rektora č. 6/2018
o obsahu druhého termínu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 4/2018
o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2018

Rozhodnutí rektora č. 2/2018
o vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019

Rozhodnutí rektora č. 19/2017
o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají od akademického roku 2018/2019 o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 18/2017
o podmínkách konání rigorózního řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 17/2017
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 16/2017
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 14/2017
o systému vnitřního hodnocení MUP

Rozhodnutí rektora č. 9/2017
Akreditační řád Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 3/2017
o vyhlášení druhého kola interní studentské grantové soutěže na roky 2017 a 2018

Rozhodnutí rektora č. 1/2017
o změně Harmonogramu akademického roku 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 12/2016
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia, doktorského studijního oboru Mediální studia, uskutečňovaného na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 22/2015
Pravidla pro uznávání studijních povinností

Rozhodnutí rektora č. 4/2014
o vydání Statutu Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví

Rozhodnutí rektora č. 18/2012
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, doktorského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, uskutečňovaného na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 17/2012
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia/International Territorial Studies, studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. a Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i.

Rozhodnutí rektora č. 2/2012 
o podmínkách uskutečňování programu celoživotního vzdělávání „Přípravný rok – kurz českého jazyka pro cizince“