Aktivity centra

Významné publikační výstupy:

  • V roce 2014 vyšla rozsáhlá kniha prof. Petra Hebáka a jeho týmu s názvem Statistické myšlení a nástroje analýzy dat (nakladatelství Informatorium. Slavnostní křest v prostorách MUP proběhl 17. června.
  • Další významné publikace vznikly pod vedením doc. Heleny Fialové a jejího kolektivu. První z nich se stal druhý díl knihy s názvem Ekonomické chování: Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, který vyšel v nakladatelství A plus a který navazuje na první díl z roku 2013 s názvem Ekonomické chování: Chování spotřebitelů a výrobců. Druhou pak aktualizované vydání populárního Ekonomického slovníku s odborným výkladem česky a anglicky (již 3. vydání), opět pod vedením doc. Heleny Fialové a v nakladatelství A plus.
  • Do konce roku 2014 by ještě měla vyjít publikace s názvem Měnící se tvář Afriky, pod kterou jsou podepsány dr. Tereza Němečková, doc. Lenka Adamcová a Ing. Olga Šedivcová. Publikace mapuje vybrané ekonomické změny v africkém regionu, ke kterým došlo v posledních letech, a díky nimž si Afrika získala pozornost zejména nadnárodních společností. Publikace vyjde v nakladatelství MUP Press.

V roce 2014 byly zahájeny semináře s vysoce postavenými manažery podniků z praxe, jejichž smyslem je příblížit studentům praktické aspekty řízení podniků v mezinárodním obchodě. V této sérii se bude pokračovat i v letech následujících. V roce 2014 tak mezi studenty zavítal např. pan Igor Zahradníček, ředitel společnosti Touax Czech Republic, která se stala součástí francouzské nadnárodní společnosti Touax, nebo pan Petr Breburda, ředitel společnosti Paperlinx Czech Republic, která se stala součástí australské nadnárodní skupiny Paperlinx.