Magisterské studium

  • Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je dva roky.
  • Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České republice přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.
  • Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů.
  • Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek. 

Ukončení studia:

  • napsání a obhajoba diplomové práce
  • složení státní závěrečné zkoušky
  • absolventi získají titul magistr (Mgr., Ing.).
Studijní programStudijní oborJazyk studiaForma studiaDoba studia/
Titul
Mezinárodní teritoriální studia Anglophone Studies anglický prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Asijská studia a mezinárodní vztahy český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Evropská studia a veřejná správa český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
International Territorial Studies International Relations and European Studies anglický prezenční 2 roky
Mgr.
Mediální a komunikační studia Mediální studia český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Politologie Politologie český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Mezinárodní ekonomické vztahy Regionální studia a mezinárodní obchod český prezenční
kombinovaná
2 roky
Ing.
International Economic Relations Regional Studies and International Business anglický prezenční 2 roky
Ing.