Interní grantový systém MUP – rok 2018

ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2018

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2018 (SVVŠ)

3 444 702,- Kč

z toho využito na:

 

Studentské projekty

3 408 702,- Kč

Organizaci studentské grantové soutěže

36 000,- Kč

SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

Hlavní řešitel

Název projektu

Podpora v daném roce (v Kč)

Bauerová Helena, PhDr.,Ph.D.

Evropeizace vztahů EU a Turecka v kontextu politiky rozšiřování a migrační krize

57 500

Brunnerová Olga, Mgr.

Političtí podnikatelé, business-firm parties a problematika jejich etablování v politickém systému: ČR ve středoevropském srovnání  

140 000

Jakl Ladislav, Prof. Ing., CSc.

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou

213 750

Klíma Pavel, JUDr. et Mgr.

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

193 750

Larionova Liudmila, Mgr.

Soft Balancing in the Frame of Sino-Russian Strategic Competition

162 062

Machů Matěj, Mgr., Ph.D.

Ochrana technických řešení a práv na označení v mimoevropských zemích

150 000

O’Sullivan Miloslava, Mgr.

Feminist Security Scholarship and Its Influence on Gender, Peace and Security Policies of the EU, NATO and the OSCE

197 500

Pavlíčková Veronika, Mgr.

Systém právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN

125 000

Strnad Vladislav, MA

Social-cybernetic approach to the Visegrad Group: V4 as security and defence actor

160 505

Weinfurter Jaroslav, M.Sc., M.A.

Adaptive and Exaptive Discourse in International Relations

138 750

Grünwald Richard, Mgr.

Vodní bezpečnost: role čínsko-myanmarské hydrokracie v rozvoji řeky Mekong

228 750

Hayat Arshad MA. MSc Ing.

Evaluation of Institutions and its impact on Economic Performance

68 750

Šípková Martina, Ing. MBA, Ph.D.

Vývoj, prosazování a formy kapitalismu na Indonéském souostroví od počátku kolonialismu po současnost

162 500

Skoumal Jakub, Bc.

Mimetic isomorphism towards the Islamic State

55 000

Šťovíčková Zina Mgr.

Ovlivňování amerických prezidentských voleb ruskými hackery: komparativní analýza článků proruských a českých mainstreamových webů v období let 2016-2018

73 125

Abrahamyan Mira, Mgr.

Vliv médií na budování míru ve fázi postkonfliktní rekonstrukce státu na příkladu Demokratické republiky Kongo

88 750

Abrahamyan Marianna, Mgr. et Bc. et Bc.

Mediální událost jako narace

99 375

Adlerová Eva, Mgr.

Průmyslová práva v anglofonních afrických zemích

108 125

Beluský Michal, Mgr.

Veřejná podpora transferu znalostí výzkumných organizací

48 125

Binici Özer Mgr.

Expanding EU integration towards the Western Balkans: A Neo-functionalist Examination of the case of Stabilization and Association Agreement and ongoing Visa Liberalization Process with Kosovo

55 625

Brunnerová Olga, Mgr.

Politická komunikace na sociálních sítích: analýza politické komunikace na případu voleb do Senátu 2018 v pražských volebních obvodech

68 125

O’Sullivan Miloslava, Mgr.

The Role of Feminist Knowledge in Institutions of Global Security Governance

55 625

Procházka David Mgr.

Teorie hybridních režimů v kontextu středovýchodní Evropy

74 375

Strnad Vladislav, MA

Social-cybernetic approach to the Visegrad Group II. - V4 versus the European agenda on migration

43 125

Šťovíčková Zina Mgr.

Konstrukce negativního mediálního obrazu Vladimíra Putina

86 875

Beneš Jan Mgr.

Politický extremismus ve střední Evropě: komparace České republiky, Slovenska a Maďarska

74 460

Buroňová Zuzana Mgr.

An Evolution of Terrorism Discourse on Official Level in Anglosphere Countries after 9/11

43 125

Hájek Jan Mgr.

Krajské volby v ČR: volby druhého řádu?

80 625

Kubíčková Lucie Mgr.

Vývoj reklamní fotografie na sociální síti Instagram: Zdánlivé mizení žánru reklamní fotografie

107 125

Larionova Liudmila, Mgr.

Measuring Soft Balancing

68 050

Paďour František Mgr. et. Mgr.

Teorie mezinárodních vztahů jako nástroj politologické analýzy zahraniční politiky státu a konstituování národního zájmu

73 125

Vlk Pavel Mgr.

Česká generace Z a YouTube: Analýza mediálního chování uživatelů

107 125

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:

Odborná monografie (B): 5
Kapitola (C): 0Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 13
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 2
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 13

Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:

Diplomové práce: 10
Disertační práce: 1

Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):

knihy vydané v koedici s prestižním nakladatelstvím Wolters Kluver

Údaje o studentských vědeckých konferencí konaných s využitím podpory:

v daném roce nebyly