Interní grantový systém MUP – rok 2018

Seznam projektů dobíhajících v roce 2018:

Hlavní řešitelKatedra MUPNázev projektu

Bauerová Helena, PhDr.,Ph.D.

MVES

Evropeizace vztahů EU a Turecka v kontextu politiky rozšiřování a migrační krize

Brunnerová Olga, Mgr.

PHS

Političtí podnikatelé, business-firm parties a problematika jejich etablování v politickém systému: ČR ve středoevropském srovnání  

Jakl Ladislav, Prof. Ing., CSc.

KPV

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou

Klíma Pavel, JUDr. et Mgr.

KPDVS

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

Larionova Liudmila, Mgr.

IRES

Soft Balancing in the Frame of Sino-Russian Strategic Competition

Machů Matěj, Mgr., Ph.D.

KPV

Ochrana technických řešení a práv na označení v mimoevropských zemích

O’Sullivan Miloslava, Mgr.

IRES

Feminist Security Scholarship and Its Influence on Gender, Peace and Security Policies of the EU, NATO and the OSCE

Pavlíčková Veronika, Mgr.

KPV

Systém právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN

Strnad Vladislav, MA

IRES

Social-cybernetic approach to the Visegrad Group: V4 as security and defence actor

Weinfurter Jaroslav, M.Sc., M.A.

IRES

Adaptive and Exaptive Discourse in International Relations

Mgr. Richard Grünwald

MVES

Vodní bezpečnost: role čínsko-myanmarské hydrokracie v rozvoji řeky Mekong

Ing. Arshad Hayat MA. MSc

KMO

Evaluation of Institutions and its impact on Economic Performance

Ing. Martina Šípková, MBA, Ph.D.

KMO

Vývoj, prosazování a formy kapitalismu na Indonéském souostroví od počátku kolonialismu po současnost

Jakub Skoumal, Bc.

IRES

Mimetic isomorphism towards the Islamic State

Mgr. Zina Šťovíčková

KMS

Ovlivňování amerických prezidentských voleb ruskými hackery: komparativní analýza článků proruských a českých mainstreamových webů v období let 2016-2018