Interní grantový systém MUP – rok 2023

ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2023

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2023 (SVVŠ)

2 152 131,03

z toho využito na:

Studentské projekty

2 128 131,03 Kč

Organizaci studentské grantové soutěže

24 000,- Kč

SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

Hlavní řešitel Název projektu Podpora v daném roce (v Kč)
Beneš Jan Nativistické tendence v populistické politické komunikaci SPD 174 187,50  
Fikejzová Michaela Obraz „nové ženy“ v prvorepublikovém časopise Eva 170 625,00  
Hájek Jan Postavení a význam „tradičních“ stran v obecních zastupitelstvech krajských měst v ČR 149 886,80  
Kolman Ondřej Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace 198 125,00  
Körfer Petr Národní uvědomování a nacionalizace německého obyvatelstva na Chebsku – příklad Valdštejnských slavností 173 180,40  
Moreira Vieira Gabriel Radical Configurations of Grassroots Agency and Democratic Politics: The Multitude Produces Constituent Subaltern Politics 129 375,00  
Páv Martin The Social Construction of Public Space in Kibera, an informal settlement in Nairobi 208 572,54  
Ulbrichtová Michaela New Prospect of Conflict on the Horizon? Security-Political Interplay in Bosnia and Herzegovina in the Era of European 2022 Crises 159 307,70  
Kovalevska Oleksandra Poststructuralism IR; Discourse Theory; Environmental and Climate Politics 147 121,25  
Tereza Čáňová Unravelling Security Privatization: An Assemblage Analysis of Sweden’s Landscape 43 125,00  
Zdeněk Eška Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci 46 976,25  
Fikejzová Michaela Obraz „nové ženy“ v prvorepublikovém časopise Eva III. 43 125,00  
Hájek Jan Volby do Evropského parlamentu v ČR jako volby druhého řádu? 43 125,00  
Kolman Ondřej Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace 43 125,00  
Körfer Petr The (non)commemorating heritage in the Central and Eastern Europe 54 840,00  
Moreira Vieira Gabriel Grassroots radical agency producing the commons at local arenas: a complementary study of Can Batlló, Barcelona, and Bio.Me cooperative, Thessaloniki. 43 125,00  
Páv Martin Panoptical Togetherness – Surveillance in post-colonial Nairobi 41 250,00  
Markéta Pluskalová Dočekalová Fenomén fake news pohledem učitelů výchovy k občanství 49 654,30  
Daniel Šárovec Politické strany v digitální éře: teoretická východiska 58 817,95  
Ulbrichtová Michaela The End of Peacebuilding Dream in Bosnia and Herzegovina: Localised Revisionism Meets European Fantasy 85 125,00  
Kateřina Vrzalíková Nové trendy v analýze podcastingu. 65 461,34  

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:

Odborná monografie (B): 0

Kapitola (C): 2
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 2
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 1
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 4

Stať ve sborníku (D): 0

Ostatní (O): 0

Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:

Diplomové práce: 0
Disertační práce: 0

Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):

Několik WoS a Scopus publikací v odborných periodicích s významným dopadem v oblasti středovýchodní Evropy.

Údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory:

V daném roce nebyly.