Interní grantový systém MUP – rok 2021

ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2021

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2021 (SVVŠ)

3 244 748,- Kč

z toho využito na:

Studentské projekty

3 206 748,- Kč

Organizaci studentské grantové soutěže

38 000,- Kč

SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

Hlavní řešitel

Název projektu

Podpora v daném roce (v Kč)

Abrahamyan Mira

Role digitálních médií ve vzdělávání a v sociální přeměně Demokratické republiky Kongo 181 312,50

Abrahamyan Marianna

Jazyk mediálních událostí a jeho vliv na konstrukci důvěry II.

129 375,00

Beneš Jan

Analýza postojů KSČM k událostem československých dějin: hledání antisystémových prvků v politické komunikaci KSČM

163 039,75

Buroňová- Měřičková

An Evolution of Terrorism Discourse on Official Level in Anglosphere Countries after 9/11

191 012,89

Eška Zdeněk

Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci

134 069,00

Hájek Jan

Krajské volby 2020 – současná podoba regionální politiky v ČR

139 652,50

Charvátová Denisa

Populistická politická komunikace SPD

147 060,00

Kratochvílová Monika

Rámování veřejného diskurzu k pojetí vzdělanosti

145 050,00

Kubíčková Lucie

Instagram a reklama skrytá v doporučení

131 625,00

Páv Martin

Post-colonial Identity of Slums in Nairobi and Mumbai

146 322,50

Procházka David

Arabské jaro a blízkovýchodní tranzice

198 960,00

Vlk Pavel

YouTube a závislost na počítačovém gamblingu

131 625,00

Popálený Peter

100 let vývoje KSČ

201 708,75

Kovalevská Oleksandra

The EU Sustainable Development Discourse

138 461,00

Zubko Martin

An Energy Security Risk Assessment of the Sino-Russian energy cooperation in the Northeast Asia

156 032,50

Abrahamyan Mira

Organizace spojených národů a faktory mediální intervence

43 125,00

Beneš Jan

Nacionalismus, xenofobie a rasismus v politické komunikaci SPD a strany L´SNS: obsahová analýza

59 273,50

Eška Zdeněk

Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci

47 962,50

Fikejzová Michaela

Obraz „nové ženy“ v prvorepublikovém časopise Eva

58 810,00

Hájek Jan

Volební reforma 2021 v ČR: větší šance na úspěch pro menší strany?

43 125,00

Charvátová Denisa

Populismus a konstrukt skupiny „ostatní“

43 125,00

Kolman Ondřej

Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace

51 713,75

Kovalevská Oleksandra

The Logic fo „Green Growth“ in the „Green“ Discourse in the European Union

53 813,75

Körfer Petr

Politologická reflexe fenoménu (n)ostalgie v postkomunistickém areálu

58 960,00

Měřičková Zuzana

An Evolution of Terrorism Discourse on Official Level in Anglosphere Countries after 9/11 - 2021-22

50 912,50

Moreira Vieira Gabriel

Social Solidarity Networks and Radical Democratic Spaces in present-day Spain

49 743,75

Paďour František

Koncept výzkumu národní identity v kontextu analýzy zahraniční politiky

59 802,50

Páv Martin

Post-colonial Identity of Slums in Nairobi and Mumbai 2021-22

52 736,25

Štěpánek Jan

Volební analýza parlamentních voleb a volebního systému v meziválečném období v Československu

53 860,00

Petříková Barbora

Normalizace pornografie po Sametové revoluci. Český mediální diskurs v letech 1989–1999

53 566,25

Zubko Martin

A Role of Mongolia in the Sino-Russian Energy Relations

90 911,86

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:

Odborná monografie (B): 0

Kapitola (C): 0 Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 1 Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 4 (z toho 1 Jimp, 3 ESCI) Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 2

Stať ve sborníku (D): 2

Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:

Diplomové práce: 0 Disertační práce: 0

Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):

Článek Jaroslava Weinfurtera, M.A., M.Sc., Ph.D. s názvem "The spandrels of urban security: extending the formalist turn in security studies" byl publikován v JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS AND DEVELOPMENT (Jimp Q2).

Několik WoS a Scopus publikací v odborných periodicích s významným dopadem v oblasti středovýchodní Evropy.

Údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory:

V daném roce nebyly.