Interní grantový systém MUP – rok 2022

ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2022

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2022 (SVVŠ)

2 856 666,- Kč

z toho využito na:

Studentské projekty

2 834 666,- Kč

Organizaci studentské grantové soutěže

22 000,- Kč

SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

Hlavní řešitel

Název projektu

Podpora v daném roce (v Kč)

Abrahamyan Mira

Organizace spojených národů a faktory mediální intervence 135 114,79

Beneš Jan

Nacionalismus, xenofobie a rasismus v politické komunikaci SPD a strany L´SNS: obsahová analýza

188 664,64

Eška Zdeněk

Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci

129 375,00

Fikejzová Michaela

Obraz „nové ženy“ v prvorepublikovém časopise Eva

169 625,00

Hájek Jan

Volební reforma 2021 v ČR: větší šance na úspěch pro menší strany?

138 483,53

Charvátová Denisa

Populismus a konstrukt skupiny „ostatní“

169 974,06

Kolman Ondřej

Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace

198 125,00

Kovalevská Oleksandra

The Logic fo „Green Growth“ in the „Green“ Discourse in the European Union

178 981,65

Körfer Petr

Politologická reflexe fenoménu (n)ostalgie v postkomunistickém areálu

129 375,00

Měřičková Zuzana

An Evolution of Terrorism Discourse on Official Level in Anglosphere Countries after 9/11 - 2021-22

166 875,00

Moreira Vieira Gabriel

Social Solidarity Networks and Radical Democratic Spaces in present-day Spain

160 531,79

Paďour František

Koncept výzkumu národní identity v kontextu analýzy zahraniční politiky

129 375,00

Páv Martin

Post-colonial Identity of Slums in Nairobi and Mumbai 2021-22

186 250,00

Štěpánek Jan

Volební analýza parlamentních voleb a volebního systému v meziválečném období v Československu

129 375,00

Zubko Martin

A Role of Mongolia in the Sino-Russian Energy Relations

129 375,00

Beneš Jan

Nativistické tendence v populistické politické komunikaci SPD

75 000,00

Fikejzová Michaela

Obraz „nové ženy“ v prvorepublikovém časopise Eva

76 875,00

Hájek Jan

Postavení a význam „tradičních“ stran v obecních zastupitelstvech krajských měst v ČR

43 125,00

Kolman Ondřej

Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace

43 125,00

Körfer Petr

Národní uvědomování a nacionalizace německého obyvatelstva na Chebsku – příklad Valdštejnských slavností

43 125,00

Moreira Vieira Gabriel

Radical Configurations of Grassroots Agency and Democratic Politics: The Multitude Produces Constituent Subaltern Politics

43 125,00

Páv Martin

The Social Construction of Public Space in Kibera, an informal settlement in Nairobi

41 250,00

Michaela Ulbrichtová

New Prospect of Conflict on the Horizon? Security-Political Interplay in Bosnia and Herzegovina in the Era of European 2022 Crises

87 250,00

Kovalevská Oleksandra

Poststructuralism IR; Discourse Theory; Environmental and Climate Politics

42 290,54

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:

Odborná monografie (B): 0

Kapitola (C): 5
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 1
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 4
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 2

Stať ve sborníku (D): 5

Ostatní (O): 3

Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:

Diplomové práce: 0
Disertační práce: 0

Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):

Několik WoS a Scopus publikací v odborných periodicích s významným dopadem v oblasti středovýchodní Evropy.

Údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory:

V daném roce nebyly.