Interní grantový systém MUP – rok 2019

ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2019

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2019 (SVVŠ)

3 473 301,- Kč

z toho využito na:

 

Studentské projekty

3 439 301,- Kč

Organizaci studentské grantové soutěže

34 000,- Kč

SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

Hlavní řešitel

Název projektu

Podpora v daném roce (v Kč)

Abrahamyan Mira, Mgr.

Vliv médií na budování míru ve fázi postkonfliktní rekonstrukce státu na příkladu Demokratické republiky Kongo

155 375

Abrahamyan Marianna, Mgr. et Bc. et Bc.

Mediální událost jako narace

142 875

Adlerová Eva, Mgr.

Průmyslová práva v anglofonních afrických zemích

141 875

Beluský Michal, Mgr.

Veřejná podpora transferu znalostí výzkumných organizací

120 000

Binici Özer Mgr.

Expanding EU integration towards the Western Balkans: A Neo-functionalist Examination of the case of Stabilization and Association Agreement and ongoing Visa Liberalization Process with Kosovo

166 875

Brunnerová Olga, Mgr.

"Politická komunikace na sociálních sítích: analýza politické komunikace na případu voleb do Senátu 2018 v pražských volebních obvodech"

181 875

O’Sullivan Miloslava, Mgr.

The Role of Feminist Knowledge in Institutions of Global Security Governance

168 750

Procházka David Mgr.

Teorie hybridních režimů v kontextu středovýchodní Evropy

170 887,23

Strnad Vladislav, MA

Social-cybernetic approach to the Visegrad Group II. - V4 versus the European agenda on migration

196 145

Beneš Jan Mgr.

Politický extremismus ve střední Evropě: komparace České republiky, Slovenska a Maďarska

140 000

Buroňová Zuzana Mgr.

An Evolution of Terrorism Discourse on Official Level in Anglosphere Countries after 9/11

206 711,25

Hájek Jan Mgr.

Krajské volby v ČR: volby druhého řádu?

134 125

Kubíčková Lucie Mgr.

Vývoj reklamní fotografie na sociální síti Instagram: Zdánlivé mizení žánru reklamní fotografie

142 875

Larionova Liudmila, Mgr.

Measuring Soft Balancing

144 450

Paďour František Mgr. et. Mgr.

Teorie mezinárodních vztahů jako nástroj politologické analýzy zahraniční politiky státu a konstituování národního zájmu.

159 629,55

Vlk Pavel, Mgr.

Česká generace Z a YouTube: Analýza mediálního chování uživatelů

142 875

Šťovíčková Zina Mgr

Konstrukce negativního mediálního obrazu Vladimíra Putina

162 655

Abrahamyan Mira, Mgr.

Potenciál platformy nových médií v Africe a jejich vliv na politický vývoj v Keni a Demokratické republiky Kongo

55 848,99

Abrahamyan Marianna, Mgr. et Bc. et Bc.

Jazyk mediálních událostí a jeho vliv na konstrukci důvěry

55 848,98

Beneš Jan Mgr.

Antisystémové prvky v předvolební rétorice KSČM 2006 až 2017

45 000

Binici Özer Mgr.

Updating ‘the old debate’ with a Morphogenetic Approach: European Integration Theory in the time of Crisis

43 125

Brunnerová Olga, Mgr.

Nové demokracie, nové strany a nová témata: volební úspěch nových politických stran ve Střední Evropě.

43 125

Buroňová Zuzana Mgr.

An Evolution of Terrorism Discourse on Official Level in Anglosphere Countries after 9/11

43 125

Eška Zdeněk, Ing., MBA

Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci

46 875

Hájek Jan Mgr.

Obecní volby 2018 v ČR – koaliční praxe v městských zastupitelstvech krajských měst.

43 125

Charvátová Denisa, Mgr.

Populistická politická komunikace SPD

50 000

Kubíčková Lucie Mgr.

Vnímání influencer marketingu uživateli Instagramu

56 000

Popálený peter, PhDr.

Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích

43 125

Procházka David Mgr.

Proměna charakteru režimů na Blízkém východě v kontextu Arabského jara

91 875

Ulbrichtová Michaela, Ing. et Mgr.

EU Peacebuilding Strategy in BiH from the Distant Local Perspective

45 125

Vlk Pavel, Mgr.

Vliv sledování YouTube videí na duševní zdraví dětí a mladistvých

56 000

Záleský Vojtěch, Mgr.

Výzkum role digitálního dědictví v prostředí on-line komunikace

43 125

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:

Odborná monografie (B): 1
Kapitola (C): 1
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 5
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 5 (z toho 2 Q2)
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 7

Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:

Diplomové práce: 0
Disertační práce: 1

Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):

Tituly vycházející v prestižní koediční řadě mezinárodního nakladatelství Wolters Kluver.
Publikace v odborných periodicích s nejvyšším dopadem v oblasti středovýchodní Evropy.

Údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory:

V daném roce nebyly.