Interní grantový systém MUP – rok 2020

ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2020

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2020 (SVVŠ)

3 321 839,- Kč

z toho využito na:

 

Studentské projekty

3 291 839,- Kč

Organizaci studentské grantové soutěže

30 000,- Kč

SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

Hlavní řešitel

Název projektu

Podpora v daném roce (v Kč)

Mgr. Abrahamyan Mira

Potenciál platformy nových médií v Africe a jejich vliv na politický vývoj v Keni a Demokratické republiky Kongo

180 861,50

Mgr. Abrahamyan Marianna

Jazyk mediálních událostí a jeho vliv na konstrukci důvěry

184 441,36

Mgr. Jan Beneš

Antisystémové prvky v předvolební rétorice KSČM 2006 až 2017

134 604,76

Mgr. Ozer Binici

Updating ‘the old debate’ with a Morphogenetic Approach: European Integration Theory in the time of Crisis

176 875,00

Mgr. Olga Brunnerová

Nové demokracie, nové strany a nová témata: volební úspěch nových politických stran ve Střední Evropě.

142 875,00

Mgr. Zuzana Buroňová

An Evolution of Terrorism Discourse on Official Level in Anglosphere Countries after 9/11

206 875,00

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci

133 702,75

Mgr. Jan Hájek

Obecní volby 2018 v ČR – koaliční praxe v městských zastupitelstvech krajských měst.

152 562,50

Mgr. Denisa Charvátová

Populistická politická komunikace SPD

160 674,65

Mgr. Lucie Kubíčková

Vnímání influencer marketingu uživateli Instagramu

155 569,35

PhDr. Peter Popálený

Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích

206 875,00

Mgr. David Procházka

Proměna charakteru režimů na Blízkém východě v kontextu Arabského jara

158 125,01

Ing. et Mgr. Michaela Ulbrichtova

EU Peacebuilding Strategy in BiH from the Distant Local Perspective

204 229,45

Mgr. Pavel Vlk

Vliv sledování YouTube videí na duševní zdraví dětí a mladistvých

155 569,35

Mgr. Vojtěch Záleský

Vy?zkum role digita?lni?ho de?dictvi? v prostr?edi? on-line komunikace

189 963,38

Abrahamyan Mira

Role digitálních médií ve vzdělávání a v sociální přeměně Demokratické republiky Kongo

45 325,00

Abrahamyan Marianna

Jazyk mediálních událostí a jeho vliv na konstrukci důvěry II.

84 375,00

Beneš Jan

Analýza postojů KSČM k událostem československých dějin: hledání antisystémových prvků v politické komunikaci KSČM

45 325,00

Buroňová- Měřičková

An Evolution of Terrorism Discourse on Official Level in Anglosphere Countries after 9/11

51 575,00

Eška

Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci

49 075,00

Hájek Jan

Krajské volby 2020 – současná podoba regionální politiky v ČR

45 325,00

Charvátová

Populistická politická komunikace SPD

45 325,00

Kratochvílová Monika

Rámování veřejného diskurzu k pojetí vzdělanosti

45 325,00

Kubíčková

Instagram a reklama skrytá v doporučení

45 325,00

Páv Martin

Post-colonial Identity of Slums in Nairobi and Mumbai

43 450,00

Procházka

Arabské jaro a blízkovýchodní tranzice

47 825,00

Vlk

YouTube a závislost na počítačovém gamblingu

45 325,00

Popálený

100 let vývoje KSČ

46 875,00

Kovalevská

The EU Sustainable Development Discourse

46 334,94

Zubko

An Energy Security Risk Assessment of the Sino-Russian energy cooperation in the Northeast Asia

61 250,00

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:

Odborná monografie (B): 2
Kapitola (C): 0
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 3
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 4 (z toho 1 Jimp, 3 ESCI)
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 6

Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:

Diplomové práce: 0
Disertační práce: 1

Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):

Titul PhDr. Petera Popáleného "Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích" (Togga) byl kladně přijat odbornou veřejností a má první citační ohlasy. Článek Míly O´Sullivan, Ph.D. byl publikován v INTERNATIONAL FEMINIST JOURNAL OF POLITICS (Jimp Q2). Několik WoS a Scopus publikací v odborných periodicích s významným dopadem v oblasti středovýchodní Evropy.

Údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory:

V daném roce nebyly.