Náš tým

Doc. Ing. Tereza Němečková, Ph.D.

Vedoucí centra

Ekonomický rozvoj Afriky, vztahy Evropa – Afrika, severní Afrika, Maroko

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se také na Fakultě mezinárodních vztahů habilitovala v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. V současné době působí jako docentka na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha. Mezi její výzkumné zájmy patří současná měnící se ekonomická situace v Africe, zejména z pohledu nových regionálních ekonomických mocností, rozvoje africké střední třídy a vzájemných ekonomických vztahů mezi Evropou a Afrikou. Detailněji se zabývá regionem severní Afriky a zejména pak Marokem. Publikovala v zahraničních odborných časopisech jako Africa Spectrum, The Journal of Modern African Studies nebo The Journal of North African Studies. Podílela se na monografiích publikovaných v nakladatelstvích Springer Verlag nebo Routledge. Je členkou Association for the Study of the Middle East and Africa a African Studies Association.

Email: tereza.nemeckova@mup.cz
LinkedIn Publons Google Scholar

Ricardo Reboredo, Ph.D.

Mezinárodní politická ekonomie, geopolitika, čínsko-africké vztahy, Jihoafrická republika, čínské megaprojekty v Africe

Absolvent University of Miami a Trinity College v Dublinu (Ph.D.). V současné době působí jako odborný asistent na Katedře International Relations and European Studies Metropolitní univerzity Praha. Mezi jeho výzkumné zájmy patří globalizace, čínsko-africké vztahy a politická ekonomie rozvoje Afriky. Publikoval v časopisech jako Review of African Political Economy, China Perspectives, African Geographical Review a Progress in Development Studies. Jeho nejnovějším projektem, jehož spoluautory jsou Padraig Carmody a Peter Kragelund, je kniha s názvem Africa's Shadow Rise: China and the Mirage of African Economic Development, kterou vydalo britské nakladatelství Zed Books.

Email: ricardo.reboredo@mup.cz
LinkedIn Publons ResearchGate

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Energetická bezpečnost, energetické vztahy EU – Rusko, energetické vztahy EU a Afriky

Absolvent Metropolitní univerzity Praha. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha a jako vědecký pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Mezi jeho výzkumné zájmy patří energetická bezpečnost, aktérství EU v energetických vztazích, energetické vztahy mezi EU a Ruskem a EU a Afrikou a také teorie mezinárodních vztahů. Publikoval několik článků v různých časopisech, např. Energy Strategy Reviews, International Politics, Mediterranean Quarterly, Energy Policy, Energy atd., či odborné monografie v prestižních nakladatelstvích, například Springer. Je členem edičních rad několika časopisů, například Modern Africa, Vojenské rozhledy a Energy Policy Studies.

Email: lukas.tichy@mup.cz
Scopus ResearchGate

Arshad Hayat, Ph.D.

Mezinárodní obchod, přímé zahraniční investice, instituce, nerostné suroviny

Absolvent Mezinárodní islámské univerzity v Islamabádu (Pákistán), České zemědělské univerzity v Praze a Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.). V současné době působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha. Mezi jeho výzkumné zájmy patří zkoumání vlivu mezinárodního obchodu a přímých zahraničních investic na institucionální kvalitu v zemích Afriky a hledání souvislostí mezi přímými zahraničními investicemi, přírodními zdroji a ekonomickým růstem. Publikoval v časopisech jako International Journal of Emerging Markets, Journal of Economic Studies, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, International Journal of Energy Sector Management nebo The Journal of International Trade & Economic Development.

Email: arshad.hayat@mup.cz
LinkedIn Publons ResearchGate

Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.

Rusko a postsovětský prostor, ekonomické vztahy Rusko – Afrika

Absolventka Vysoké škole ekonomické v Praze a České zemědělské univerzity v Praze (Ph.D.). V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha. Specializuje se na Rusko a postsovětský prostor, včetně nedávných ekonomických aktivit Ruska v severní Africe. Publikovala v časopisech jako The Journal of Modern African Studies nebo Human Affairs.

Email: lea.melnikovova@mup.cz
LinkedIn Publons ResearchGate

Ing. Martina Varkočková, Ph.D.

Bezpečnostní studia, postsovětský prostor, Střední Asie, Turecko, vztahy Turecko – Afrika

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a Metropolitní univerzity Praha (Ph.D.). V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Specializuje se na konstruktivistické a kritické přístupy v mezinárodních vztazích a v bezpečnostních studiích, z hlediska teritoriálního na postsovětskou Střední Asii a Turecko, včetně turecko-afrických vztahů. Publikovala v časopisech jako Central Asian Survey nebo Europe-Asia Studies. Působila jako zástupkyně šéfredaktora časopisu Mezinárodní vztahy. V současnosti působí jako zástupkyně šéfredaktora časopisu Central European Journal of International and Security Studies.

Email: martina.varkockova@mup.cz
LinkedIn ResearchGate