Research Fellows

V rámci aktivit Centra spolupracujeme zejména s mladými výzkumníky a akademiky z afrického regionu, a kromě sdílení znalostí je také podporujeme v odborném růstu.  

Mandira Bagwandeen, Ph.D.

Nelson Mandela School of Public Governance in Cape Town (Jihoafrická republika)

Čínsko-africké vztahy, Africká regionální ekonomická integrace, digital-governance, geoekonomika a geopolitika přírodních zdrojů

Mandira získala magisterský titul v oboru Mezinárodní vztahy a doktorský titul v oboru Politická studia na University of Cape Town, kde také působí. Věnuje se otázkám africké regionální ekonomické integrace, a zejména pak novému projektu Celoafrické zóny volného obchodu a čínsko-africkým vztahům. Mandira je aktivní a působí jako spolupracovnice v řadě mezinárodních projektů a center, například v Afro-Sino Centre of International Relations v Ghaně, či v Centre for African Studies při Nanyang Technical University – Singapore Business Federation v Singapuru. Mandira často komentuje aktuální dění v oblastech, které sleduje, v mezinárodních časopisech a novinách.

Email: mandira.bagwandeen@uct.ac.za
LinkedIn

Jaouad Mohamed Malzi, Ph.D.

Mohamed V University v Rabatu (Maroko)

Energetická bezpečnost, energetická politika Afriky, environmentální a klimatické změny

Jaouad získal magisterský titul v oboru ekonomie na Paris Dauphine University (Francie) and doktorský titul v aplikované ekonomii na Mohamed V University v Rabatu (Maroko). Mezi jeho odborné zájmy patří energetické trhy, zejména pak trh se zemním plynem, energetická politika Afriky, a zejména pak Maroka, a environmentální a klimatické změny. Publikoval v mezinárodních časopisech jako například Resources Policy, Materials Science Forum a International Journal of Energy Economics and Policy. Přispěl také do monografie vydané ve Velké Británii s názvem Natural Gas: New Perspectives and Future Development.

Email: mohamedjaouadmalzi@gmail.com
ResearchGate LinkedIn

Ousama Bziker

Tofail University in Kenitra (Maroko)

Migrace Maročanů směrem do Evropy, vztahy mezi EU a Afrikou, Politika identity, Transnacionalismus

Ousama získal bakalářský a magisterský titul na Ibn Tofail University v Kenitře (Maroko), kde také nyní pokračuje v doktorském studiu na Fakultě literatury, umění a jazyků. Zajímá se o migraci z Maroka směrem do Evropy, transnacionální propojení diaspor, politiku identity a euro-africké vztahy.

Email: ousama.bziker@uit.ac.ma
LinkedIn ResearchGate ORCID

Abdel Moughit Jazouli

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Institucionální ekonomie, kultura a ekonomika, ekonomická historie, specifika arabských zemí

Abdel získal bakalářský titul v oboru Ekonomie a management na Ibn Tofail University v Kenitře (Maroko) a magisterský titul v oboru Philosophy, Politics and Economics na CEVRO Institutu v Praze. Momentálně pokračuje v doktorském studiu na Univerzitě J.E. Purkyněho v Ústí nad Labem v oboru Aplikovaná ekonomie. Mezi zájmy Abdela patří zkoumání toho, jak kultura ovlivňuje ekonomiku. Jako Maročan se zaměřuje především na arabské země.

Email: abdelmoughit.jazouli@students.ujep.cz