Výzkum

Zaměřujeme se na současný ekonomický, bezpečnostní a geopolitický rozvoj afrického regionu.
Zajímají nás především tyto oblasti:

1)  Ekonomické proměny afrického regionu

Afrika prochází z ekonomického pohledu v posledních letech mnoha proměnami. Ty se projevují například v rostoucí africké střední třídě, v digitální transformaci a v inovativních přístupech k řešení tradičních a dlouhodobých problémů afrického rozvoje, či v reorientaci některých afrických zemí v zahraničně obchodní politice směrem k africkým trhům a k posilování vzájemného obchodu, což mění mocenskou pozici afrických zemí v rámci tamního trhu. Tyto dílčí aspekty současného afrického ekonomického vývoje se snažíme sledovat a analyzovat.

Dosud vydané odborné publikace k tématu:

 • Němečková, Tereza, Hayat, Arshad (2023) Services Trade and Institutional Quality: Evidence from Africa.Applied Economics10.1080/00036846.2023.2206621
 • Němečková, Tereza, Hayat, Arshad (2022) Does trade openness improve the quality of domestic institutions? Evidence from Africa. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2022, 4. (4), 881-908. ISSN 1689-765X. 10.24136/eq.2022.030
 • Reboredo, Ricardo (2022) The BRICS and Africa: meet the new boss, same as the old?." Journal of Southern African Studies, 48(1), pp. 201–202, 10.1080/03057070.2022.2021019
 • Němečková, Tereza (2021) Morocco as emerging regional economic power? The Journal of North African Studies, 26:1, 51-72, 10.1080/13629387.2019.1657843
 • Němečková, Tereza (2021) Digital transformation of Africa: on track to be connected to the global digital economy? Kasanda, Albert, Hrubec, Marek (eds) Africa in a multilateral world. Afripolitan Dilemmas. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003187097  
 • Reboredo, Ricardo (2021) Rebuilding hegemony: passive revolution, state transformation and South Africa’s steel sector. Review of African Political Economy, 10.1080/03056244.2021.1937091
 • Němečková, Tereza, Harmáček, Jaromír, Schlossarek, Martin (2020) Measuring the Middle Class in Africa – Income versus Assets Approach. Africa Spectrum, 55 (1): 1-33. 10.1177/0002039720916087
 • Hayat, Arshad, Tahir, Muhammed (2019) Foreign Direct Investment, natural resources and economic growth: a threshold model approach. Journal of Economic Studies, 48(5): 929-944. 10.1108/JES-03-2020-0127 

2)  Energetické vztahy mezi Evropou a Afrikou aneb Zelená dohoda pro Evropu a její dopad na udržitelný rozvoj Afriky   

Zelená dohoda pro Afriku („evropský green deal“) má i svou vnější dimenzi. Afrika, jakožto kontinent bohatý na obnovitelné zdroje energií, ale i zdroje nutné k výrobě moderních zelených technologií, se stále více dostává do popředí zájmu nejen evropských, ale i čínských a dalších investorů. To vyvolá celou řadu geopolitických a ekonomických změn v rámci afrického kontinentu. Neméně důležitou otázkou zůstává, jaký dopad bude mít tato situace na energetickou bezpečnost afrických zemí samotných a především jejich obyvatel, kteří se stále ve velké míře potýkají s energetickou chudobou.

Dosud vydané odborné publikace k tématu:

 • Tichý, Lukáš (2021) A Comparison of the EU External Energy Relations with Angola and Tanzania. International Politics, 58: 301-319. 10.1057/s41311-020-00253-5
 • Tichý, Lukáš, Dubský, Zbyněk, Mazač, Jan (2021) The External Energy Actorness of the EU towards Egypt. Energy Strategy Reviews, 37, September 2021. 10.1016/j.esr.2021.100695
 • Tichý, Lukáš, Mazač, Jan, Dubský, Zdeněk (2020) The EU Actorness in the Energy Relations with Algeria. Insight Turkey, 22(4): 201-227. https://doi.org/10.25253/99.2020224.12
 • Tichý, Lukáš (2019) The Islamic State Oil and Gas Strategy in North Africa. Energy Strategy Reviews, 24: 254-260. 10.1016/j.esr.2019.04.001

3)  Čína, Rusko a Turecko v Africe

Řada zemí v posledních letech zvyšuje své aktivity a přítomnost na africkém kontinentě. Ať už se jedná o Čínu, Rusko, či USA, ale i další země jako je Turecko, či Indie. To pochopitelně ovlivňuje i evropské zájmy a pozici evropských zemí v Africe. Neméně důležitou otázkou pochopitelně zůstává, co z této nové situace vyplývá pro samotné africké země a jejich obyvatele, zejména pak z pohledu jejich udržitelného rozvoje. My se zaměřujeme především na vybrané aktivity Číny, Ruska a Turecka v Africe.

Dosud vydané odborné publikace k tématu:

 • Reboredo, Ricardo, Gambino, Elisa (2022) Connectivity and competition: the emerging geographies of Africa’s ‘Ports Race’, Area Development and Policy, 10.1080/23792949.2022.2115933
 • Carmody, P., Zajontz, T., & Reboredo, R. (2022). From ‘debt diplomacy’ to donorship? China’s changing role in global development, Global Political Economy, 1(2), 198-217. https://doi.org/10.1332/UZHW7185
 • Němečková, Tereza, Melnikovová, Lea, Piskunova, Natalia (2021) Russia's return to Africa: A comparative study of Egypt, Algeria and Morocco. The Journal of Modern African Studies, 59(3), 367-390. 10.1017/S0022278X21000070
 • Reboredo, Ricardo (2021) Disagregating Development: A Critical Analysis of Sino-African Megaprojects. Progress in Development Studies. 10.1177/14649934211007639
 • Reboredo, Ricardo (2019) A panacea for development? Megaprojects and the construction of state legitimacy in post-apartheid South Africa. African Geographical Review, 38(3): 240-252. 10.1080/19376812.2019.1589734