Children between Czech Family Stereotype and Norwegian Welfare System

Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s norskou univerzitou Høgskulen i Volda realizují projekt s názvem „Children between Czech Family Stereotype and Norwegian Welfare System“ zaměřený na mediální reflexi norských sociálních služeb v českých médiích.

Projekt byl podpořen z Fondu EHP a Norska 2014 - 2021 a jeho výstupy jsou určeny široké veřejnosti na norské i české straně.

Registrační číslo projektu / Registration number: EHP-BF10-OVNKM-1-026-01-2018
Název projektu / Project title: Children between Czech Family Stereotype and Norwegian Welfare System
Datum zahájení realizace projektu / Start of the project: 1. 1. 2019
Datum ukončení realizace projektu / Finish of the project: 30. 9. 2020
Zdroje financování / Grant provider: 100% Norské fondy a fondy EHP
Partner projektu / Project partner: Hogskulen i Volda
Project manager: Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz

Cílem projektu je vypracovat odbornou studii věnující se mediálnímu obrazu norských sociálních služeb v českých médiích, zároveň si projekt klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s problematikou přístupu médií k tématům zahrnujícím nezletilé z hlediska mediální výchovy a mediální gramotnosti.

O PROJEKTUAKTIVITYKONTAKT

 

Podpořeno z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021