Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní univerzity Praha II

Metropolitní univerzita Praha realizuje projekt zacílený na mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků MUP. Jeho cílem je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je profesní růst výzkumných pracovníků MUP a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Realizována bude 2x aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků juniorů v zahraničí a 3x aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů v zahraničí.

Registrační číslo projektu / Registration number:

 CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017025

Název projektu / Project title:

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní univerzity Praha II.

Datum zahájení realizace projektu / Start of the project:

 1. září 2020

Datum ukončení realizace projektu / Finish of the project:

 31. prosince 2022

Zdroje financování / Grant provider:

95 % Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, ESI Fondy

Project manager

Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz

V rámci klíčové aktivity 3 a 4 vypisujeme ke dni 11. 9. 2020 výběrové řízení na 5 pracovních pozic:

8. 6. 2022 Prezentace – doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D., Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.