Czech-Norwegian Initiative for the Coherent European Diplomacy in Times of War and Energy Crisis

Rusko-ukrajinský konflikt zvýraznil dvě z nejspornějších domén v Evropě prizmatem evropské (energetické) bezpečnosti: 1) evropskou diplomacii a 2) komunikaci s veřejností. Existují tři dotčené oblasti návrhů projektu. Za prvé, smysl pro soudržnost evropského společenství jako základní kámen rozhodovacích postupů během konfliktů. Za druhé, informování veřejnosti během válečných dob s důrazem na evropskou spolupráci během energetických krizí. Za třetí, regionální (a bilaterální) příspěvek k pevnějšímu evropskému diplomatickému tónu.

Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o filozofii evropské diplomacie během konfliktů a energetických krizí. Filozofie v tomto kontextu znamená hlavní principy a základní myšlenky, na jejichž základě se diplomatické praktiky provádějí; často zakořeněné ve strategických dokumentech Evropské unie.

Registrační číslo projektu:

EHP-BFNU-OVNKM-4-185-01-2022

Název projektu:

Czech-Norwegian Initiative for the Coherent European Diplomacy in Times of War and Energy Crisis

Datum zahájení realizace projektu:

1. 10. 2022

Datum ukončení realizace projektu:

31. 03. 2024

Zdroje financování:

100 % Bilateral Fund within the framework of the EEA and Norway Grants 2014-2021

Partner projektu:

Fridtjof Nansen Institute

Project manager:

Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz

22. 11. 2023 European Diplomacy Amidst Russia's War in Ukraine