New courses focused on Overtourism and Accessible tourism at MUP

Projekt EHP-CZ-ICP-2-012 je financovaný z Fondů EHP 2014-21 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském a hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s norskou univerzitou University of Stavanger - Norwegian School of Hotel Managment realizují projekt s názvem „New courses focused on Overtourism and Accessible tourism at MUP“ zaměřený na vytvoření nových kurzů pro progrm Cestovního ruchu na univerzitě. Projekt rovněž realizuje společný výzkum. Projekt byl podpořen z Fondu EHP 2014 - 2021 a jeho výstupy jsou určeny široké veřejnosti na norské i české straně.

Registrační číslo projektu / Registration number:

EHP-CZ-ICP-2-012

Název projektu / Project title:

New courses focused on Overtourism and Accessible tourism at MUP

Datum zahájení realizace projektu / Start of the project:

 1. 8. 2020

Datum ukončení realizace projektu / Finish of the project:

 31. 7. 2022

Zdroje financování / Grant provider:

100 % Fondy EHP

Partner projektu / Project partner:

University of Stavanger - Norwegian School of Hotel Managment

Project manager

Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz

Fondy EHP

https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp

GDPR DZS

https://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju