Seminar about media representation of intercultural problems

Kolik podob dětství znají média
Dítě jako součást kultury: mezikulturní rozdíly ve vnímání dětí, jejich postavení ve společnosti, práv a ochrany

Seminář o tom, jak rozdílné či podobné obrazy dětství, jeho ochrany a péče o dítě nabízejí média v různých zemích a rozdílných kulturních prostředích. Cílem semináře je rozvinout debatu o roli médií při utváření přestav o dětství, o tom, jak do mediální podoby dětství zasahují představy dospělých a dobové kulturní vzorce. Diskusní setkání je zaměřené na posilování povědomí o kulturní podmíněnosti vnímání postavení dítěte ve společnosti a jeho práv, včetně práva na ochranu. Seminář je součástí projektu Metropolitní univerzity Praha a Volda University College "Children between Czech family stereotype and Norwegian welfare system" podpořeného v rámci Norských fondů, který se zaměřuje zejména na srovnání obrazu kauzy rodiny Michalákovy v českých a norských médiích.

Místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 1, Praha 1
Čas konání: 6. listopadu 2019,18,00-19,30

Program:

18,00-18.10 Uvítání a úvodní slovo (Jan Jirák, MUP)
18.10-18.20 Výsledky projektu norsko-českého projektu „Children between Czech family stereotype and Norwegian welfare system“ (Martin Charvát, MUP)
18,20-18.40 Mezikulturní rozdíly v postavení dítěte jako problém při poskytování pomoci dětem (Pavla Gomba, UNICEF ČR)
18.40-19,00 Dítě jako téma a divák televizních zpráv (Petr Kopecký, ČT)
19,00-19,15 Dítě jako obyvatel mediásféry (Markéta Supa, FSV UK, MUP)
19.15-19,30 diskuse

Podpořeno z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021