Setkání řešitelských týmů v Norsku

V rámci řešení projektu podpořeného Norskými fondy vycestoval na konci května řešitelský tým katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha na třídenní workshop do norské Voldy. Na tamní univerzitě se český tým poprvé osobně setkal s řešiteli projektu na norské straně a postupně projednali postup při řešení projektu. Dalším krokem bude setkání obou týmů na půdě Metropolitní univerzity Praha v říjnu 2019, kdy proběhne také veřejný workshop, na němž budou představeny jak předběžné výstupy samotného projektu, tak širší souvislosti zkoumané problematiky.

O PROJEKTUAKTIVITYKONTAKT

 

Podpořeno z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021