Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Magisterský studijní obor poskytuje studentům znalosti z mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém vlastnictví v kontextu mezinárodních vztahů. Dále zprostředkuje posluchačům detailní znalosti zejména z oblasti antimonopolního práva, nekalé soutěže, oceňování práv k duševnímu vlastnictví, obchodních závazkových vztahů, reklamního práva, komunitární známkové a vzorové ochrany a nejnovějších poznatků z oblasti průmyslověprávních informací.

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra průmyslového vlastnictví

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • podnikatelská, průmyslová, obchodní a vědeckovýzkumná oblast
  • veřejná správa, zejména státní správa včetně policie a celních orgánů
  • mezinárodní instituce a obchodní organizace
  • kanceláře patentových a známkových zástupců, advokátní kanceláře
  • média
  • řada dalších institucí a podnikatelských subjektů

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044