Průmyslové vlastnictví

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium nabízí ucelené vzdělání v oblasti autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany, licencí, mezinárodních vztahů, marketingové komunikace, průmyslověprávní strategie i trestního práva v této oblasti.

Studenti získají znalosti potřebné k pochopení obecných právních disciplín (zejména občanského práva, trestního práva a obchodního práva) i vědomosti v oblasti evropského a celosvětového patentového, vzorového a známkového práva a licencí. Výuka se zaměřuje také na patentovou a známkovou praxi, autorské právo a na práva s tím související, zejména práva výkonných umělců, prosazování práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Studium je doplněno i o výuku ekonomických disciplín. 

Studijní program: Právní specializace
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra průmyslového vlastnictví

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • podnikatelská, průmyslová, obchodní a vědeckovýzkumná oblast
  • veřejná správa, zejména státní správa včetně policie a celních orgánů
  • mezinárodní instituce a obchodní organizace
  • kanceláře patentových a známkových zástupců, advokátní kanceláře
  • média
  • řada dalších institucí a podnikatelských subjektů

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044