Innovation of Media Studies Program at Metropolitan University Prague: Norwegian Inspiration

Norwegian03
Norwegian

Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s norskou univerzitou Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Department of Journalism and Media Studies) realizují projekt zaměřený na inovaci studijního programu Mediální studia na Metropolitní univerzitě Praha v bakalářském a magisterském stupni.

Projekt byl podpořen v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP („Program CZ07“) a jeho výstupy jsou určeny široké veřejnosti na norské i české straně. Za obsah a cíle projektu ručí výhradně realizátor projektu, nikoliv DZS a Kancelář finančních mechanismů.

Registrační číslo projektu: NF-CZ07-ICP-4-4602015
Název projektu: Innovation of Media Studies Program at Metropolitan University Prague: Norwegian Inspiration
Datum zahájení realizace projektu: 21. 12. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2016
Zdroje financování: 90% Norské fondy a fondy EHP („Program CZ07“)
10% Rozpočet MUP
Partner projektu: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Project manager: Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz

Cílem projektu je inovace studijního programu Mediální studia na Metropolitní univerzitě Praha (bakalářský i magisterský stupeň) na základě norské inspirace a následné rozšíření nabídky předmětů vyučovaných na instituci žadatele v anglickém jazyce. Důraz bude kladen na oboustranné rozšiřování poznatků s výukou předmětů zaměřených na kulturní rozměr mediální komunikace, na aplikovaná mediální studia a na rozvoj obecné žurnalistické kompetence.

O PROJEKTUAKTIVITYKONTAKT

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism