Podpora rozvoje studijního prostředí na Metropolitní univerzitě Praha

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury. Tohoto cíle bude dosaženo modernizací potřebného technického vybavení nutného pro zajištění výuky studijních programů na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. (MUP), pro samostatnou práci studentů MUP a také pro vylepšení studijních podmínek pro handicapované studenty. Jedná se zejména o modernizaci HW vybavení, které je již zastaralé a zcela nevyhovující, a dále o pořízení nových elektronických knih. MUP tím získává přístup k odbornému online zdroji E-books Cambridge Core. Jedná se o rozsáhlou společenskovědní kolekci cca 27 000 titulů odborných online monografií, učebnic a příruček z vydavatelství Cambridge University Press. Tematické zaměření titulů: asijská studia, film, média a masová komunikace, politika a mezinárodní vztahy, ekonomie a mezinárodní obchod, historie, umění, literatura, lingvistika, sociologie a další společenské vědy. Časově kolekce zahrnuje tituly, které byly publikovány v knižní podobě v letech 1970-2018. Přístup k této kolekci má MUP na 1 rok, natrvalo univerzitě zůstane 100 nejčtenějších a nejstahovanějších e-knih.

VSTUP DO DATABÁZE (ze všech PC na MUP): https://www.cambridge.org/core

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP (přístup mimo síť školy přes čtenářské konto, login a heslo je stejné jako do SISu): https://s-knihovna.mup.cz/katalog/l.dll?octenhtm

Registrační číslo projektu / Registration number: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008526
Název projektu / Project title: Podpora rozvoje studijního prostředí na Metropolitní univerzitě Praha
Datum zahájení realizace projektu / Start of the project: 1. května 2018
Datum ukončení realizace projektu / Finish of the project: 31. října 2019
Zdroje financování / Grant provider: 95% Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, ESI Fondy
Project manager: Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz

Výběrové řízení na zajištění kolekce odborných e-knih

Výběrové řízení na nákup serverů