Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní univerzity Praha

Metropolitní univerzita Praha realizuje projekt zacílený na mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků MUP. Jeho cílem je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je profesní růst výzkumných pracovníků MUP a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Realizována bude 3x aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků juniorů v zahraničí a 1 aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů v zahraničí.

Registrační číslo projektu / Registration number: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008391
Název projektu / Project title: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní univerzity Praha
Datum zahájení realizace projektu / Start of the project: 1. července 2017
Datum ukončení realizace projektu / Finish of the project: 31. prosince 2019
Zdroje financování / Grant provider: 95% Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, ESI Fondy
Project manager: Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz

V rámci klíčové aktivity 3 a 4 vypisujeme ke dni 16. 4. 2017 výběrové řízení na 4 pracovní pozice. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení:

17. 5. 2019 – kulatý stůl Ozbrojené konflikty v Myanmaru
22. 6. 2019 – kulatý stůl Nové politické strany napříč Evropou: Vzestup a pád nových politických aktérů.