Pracovní místa pro zdravotně postižené

Projekt „Pracovní místa pro zdravotně postižené“ byl podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/35011
Název projektu: Pracovní místa pro zdravotně postižené
Hlavní cíl projektu: Přispět k odbourávání bariér v přístupu na trh práce a zvýšit dostupnosti zaměstnání/sebezaměstnání pro 40 osob se zdravotním postižením
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014
Partner projektu: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Project manager: Petr Vyhnánek, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy – petr.vyhnanek@mup.cz

Obsah projektu

Specifické cíle projektu
 • pomocí bilanční diagnostiky vypracovat a individuální kariérní plány účastníku projektu s důrazem na rozvoj potenciality každého jednotlivce a překonání bariér při hledání pracovního uplatnění
 • poskytnout 30 hodin neprofesního (obecné) vzdělání, které zvýší osobní dovednosti účastníků ve vztahu k pozdějšímu uplatnění na trhu práce (rozvoj osobních kompetencí, sociálně právní minimum, zaměstnávání OZP, sociální podnikání)
 • zajistit pracovní trénink, který umožní osvojit si dostatečně pracovní návyky bud ještě neosvojené (studenti těsně před absolvováním) nebo změněné následkem úrazu/ onemocněním
 • zvýšit povědomí zaměstnavatelů o specificích OZP v začleňování na trh práce zapojením OZP na reálných pracovištích
Komu je projekt určen

Cílovou skupinu tvoří 40 osob se zdravotním postižením s minimálně ukončeným středoškolským vzděláním.
Do projektu jsou zapojeni absolventi středních škol, studenti vysokých škol a čerství absolventi vysokých škol.

Klíčové aktivity
Hlavními aktivitami, které vedou k dosažení cíle projektu a které se váží k cílové skupině a jejím potřebám jsou:
 • bilanční diagnostika a zpracování kariérního plánu
 • neprofesní vzdělávání
 • pracovní trénink

Tréninková pracoviště

Pracovní trénink probíhá individuálně podle charakteru práce jednotlivých pracovišť. Celkem je do projektu zapojeno více než 20 zaměstnavatelů.
Na všech pracovištích je podmínkou, že musí být vykonávána reálná práce včetně její kontroly a hodnocení úspešnosti jako v běžném pracovním procesu.

Hodnocení stážistů

Kromě výsledku práce vzhledem k její stanovené náplni je kladen důraz při hodnocení úspešnosti stážisty i na další aspekty pracovního zařazení jako je docházka na pracoviště, komunikace s kolegy, zájem o práci a další návyky potřebné pro uplatnění na trhu práce.

Kritéria výběru tréninkových pracovišť:
 • kvalita pracovního prostředí a kolektivu
 • okruh činností vykonávaných stážisty
 • přátelské pracovní prostředí (bezbariérovost, zájem potenciálních spolupracovníků apod.)
 • vhodná osoba mentora na pracovišti, která bude schopna vystupovat v roli pracovníka uvádějícího stážistu na pracoviště, poskytovat mu potřebnou podporu zejména v počátcích stáže