Patent na rozum

Projekt Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia byl financován Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union Intellectual Property Office). Cílem projektu bylo informovat veřejnost o nebezpečích padělání a pirátství a roli duševního vlastnictví na naše každodenní činnosti.

A proč alternativní název Patent na rozum? Patent na rozum sice nemáme, ale na duševní vlastnictví se specializujeme již dlouho a proto jsme náš projekt zjednodušeně nazvali "Patent na rozum". Není sice jen o vynálezech a patentech, ale také o ochranných známkách (značkách) a autorském právu. Nicméně právě veřejná známost výrazu patent a "nechat si něco patentovat" nás přiměla k tomu, abychom tímto provokativním způsobem podnítili snahu o poznání komplikované a důležité oblasti duševního vlastnictví.

Vše o tomto projektu se dozvíte na https://patentnarozum.eu.

Registrační číslo projektu: 2015-1320150006
Název projektu: Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia
Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2015
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2016
Zdroje financování: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union Intellectual Property Office)

Smyslem projektu bylo informovat především mladé lidi (středoškolské studenty) z Česka a Slovenska o tématice duševního vlastnictví. Tato cílová skupina byla zapojena ve formě 10 seminářů, z nichž osm se uskutečnilo ve 4 českých městech (Praha, Plzeň, Liberec a Hradec Králové) a dva se uskutečnily na Slovensku v Bratislavě a Košicích. Semináře byly zcela bezplatné.

Smyslem projektu bylo také zapojení české a slovenské veřejnosti do dané tématiky prostřednictvím e-learningového systému a tematické publikace a následně také konference. Konference byla pro účely vyššího oslovení veřejnosti přenášena přes internet.

Proto se počítalo s méně tradičním systémem vzdělávání ve formě propracovaného e-learningu přístupného komukoliv se znalostí českého jazyka. Zájemci mohli využít tento projekt zcela bezplatně a navíc mohli získat plnohodnotný certifikát, který je v systému celoživotního vzdělávání oceněn 3 kredity, pokud studují nebo budou studovat na vysoké škole. Tento certifikát je uznatelný na jakékoliv vysoké škole v Evropské unii.

Projekt byl podpořen celoplošnou mediální kampaní (internet).

Projekt byl realizován od 1. září 2015 do 30. června 2016, nicméně vytvořený systém vzdělávání pokračuje i po oficiálním ukončení tohoto projektu.