Zvyšování mediální gramotnosti v ČR aneb Média pod lupou

Katedra mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity realizují projekt „Zvyšování mediální gramotnosti v ČR“ aneb média pod lupou, který je určen všem zájemcům z řad veřejnosti.

Smyslem projektu je zvýšení mediální gramotnosti u široké veřejnosti ve vybraných regionech ČR (Plzeň, Liberec, Hradec Králové a České Budějovice) a tím i zvýšení úrovně kritického a racionálního užívání médií a zároveň ochrany před riziky, která užívání tradičních i nových médií přináší. Projekt Zvyšování mediální gramotnosti v ČR pomůže účastníkům (počet není omezen) zorientovat se na poli médií, rozpoznat manipulativní techniky na internetu a v reklamě obecně. Vše o tomto projektu se dozvíte na www.mediapodlupou.cz.

E-learning s certifikátem v hodnotě 3 kreditů  (aktuálně se již certifikáty nevydávají)

Pro všechny zájemce nabízíme možnost bezplatného e-learningové vzdělávání. Dozvíte se více o médiích z pohodlí Vašeho domova a na základě šesti on-line splněných zkoušek bylo možné získat zdarma certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Tento certifikát je v praxi využitelný v rámci jakékoliv vysoké školy v ČR a má hodnotu tří kreditů v rámci programu celoživotního vzdělávání. Více o e-learningu zde: http://www.mediapodlupou.cz/e-learning (aktuálně se již certifikáty nevydávají)

Závěrečná konference Média pod lupou a Media Night

Projekt Zvyšování mediální gramotnosti v ČR se blíží do svého finále. Zveme všechny zájemce na závěrečnou konferenci projektu, která se koná 10. října 2013 od 14:00 v univerzitním středisku MUP v Hradci Králové. Konference obsáhne jak odbornou část, tak neformální část - tzv. mediální noc.

Semináře a workshopy zdarma

Rádi bychom Vám prostřednictvím projektu nabídli semináře a praktické workshopy, jejichž cílem je seznámit účastníky blíže se světem médií a s jeho možnými nástrahami. Všechny akce konané v rámci tohoto projektu jsou samozřejmě pro širokou veřejnost zdarma a zúčastnit se může kdokoliv, kdo má zájem o rozšíření vzdělání.

Celkem 4 semináře a 8 workshopů se uskuteční na čtyřech místech ČR (Hradec Králové, Liberec, Plzeň a České Budějovice). Každý z účastníků semináře získá osvědčení, že příslušný seminář absolvoval. Prosíme o registraci a přihlášení na semináře a workshopy: http://www.mediapodlupou.cz/registrovat

Plzeň

Seminář „Nebojte se internetu“ - 7. 3. 2013
Workshop „Umění číst mezi řádky“ - 11. 4. 2013
Workshop „Jak na média v regionu“ - 16. 5. 2013

Hradec Králové

Seminář „Jak rozumět zpravodajství a reklamě“ - 28. 2. 2013
Workshop „Jak na média v regionu“ - 25. 4. 2013
Workshop „Komunikovat s médii úspěšně“ - 23. 5. 2013

Liberec

Seminář „Co s námi dělají média“ - 14. 3. 2013
Workshop „Cesta do médií pro sektor veřejné služby a NNO“ - 18. 4. 2013
Workshop „Umění číst mezi řádky“ - 15. 5. 2013

České Budějovice

Seminář „Od knihtisku k internetu (Dějiny médií)“ - 20. 3. 2013
Workshop „Komunikovat s médii úspěšně“ - 17. 4. 2013
Workshop „Cesta do médií pro sektor veřejné služby a NNO“ -22. 5. 2013

O aktuálních informacích budeme zájemce informovat také zde na těchto stránkách.

  • Oznámení o výsledku výběrového řízení k zakázce s názvem Nákup reklamního prostoru pro regionální rozhlasovou kampaň, CZ.1.07/3.1.00/37.0112 – na základě závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK a po doporučení hodnotící komise pro posouzení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka Českého Rozhlasu.
  • Oznámení o výsledku výběrového řízení k zakázce s názvem Nákup prostoru pro bannerovou kampaň na internetovém zpravodajském portále a výroba 2 typů bannerů pro danou kampaň, CZ.1.07/3.1.00/37.0112 – na základě závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK a po doporučení hodnotící komise pro posouzení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka Seznam.cz, a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0112
Název projektu: Zvyšování mediální gramotnosti v ČR
Prioritní osa: 7.3 - Další vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 1. srpna 2012
Datum ukončení realizace projektu: 31. října 2013
Zdroje financování: 85% Evropský sociální fond
15% Státní rozpočet ČR
Žadatel projektu: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Partner projektu: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Aktivity realizované MUP:

  • Mediální kampaň – oslovení veřejnosti a pozvání na bezplatné semináře (rozhlas, internet)
  • Další PR aktivity
  • Tvorba vzdělávacích opor – vydání odborné publikace
  • Tvorba webových stránek projektu, e-learningu volně přístupného široké veřejnosti
  • Pořádání bezplatných seminářů a workshopů pro veřejnost (Plzeň, Hradec Králové, Liberec a České Budějovice)
  • Pořádání odborné mezinárodní konference na dané téma (MUP v Hradci Králové)