Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí - RESAREAS

Cílem projektu je vytvoření otevřené sítě spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí, která umožní propojení a spolupráci předních českých a zahraničních odborníků, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe i neakademické sféře.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0027
Název projektu: Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS
Prioritní osa: 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Datum zahájení realizace projektu: 1. února 2012
Datum ukončení realizace projektu: 31. ledna 2014
Zdroje financování: 85% Evropský sociální fond
15% Státní rozpočet ČR
Žadatel projektu: Univerzita Hradec Králové
Partner projektu: MUP je jedním z pěti partnerů projektu

Aktivity realizované MUP:

 • Vedení jedné z pěti pracovních skupin - Asijského tým (garant MUP+FF UP)
 • Vědecké publikace zapojených členů v odborných časopisech
 • Vytvoření elektronické sítě mezi partnery projektu
 • Vytváření profesionálních oborových slovníků pro Asii
 • Odborné stáže v ČR
 • Zahraniční stáže a spolupráce se zahraničními vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi
 • Účast na teoreticko-metodologických workshopech se zaměřením na možnosti využití politických teorií, teoretických konceptů a metodologie ve výzkumu MEO
 • Organizace seminářů/workshopů, účast českých a zahraničních odborníků v oboru mimoevropských areálů, zpracování sborníků/monografií
 • Organizace 2 národních a 2 mezinárodních konferencí za účasti českých a zahraničních odborníků
 • Organizace celonárodní soutěže prací magisterských a PhD. studentů, podpora studentů MUP
 • Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
  (konference, 8. listopadu 2013, 9:00, budova MUP Žižkov)
 • Southeast Asia from the Perspective of Humanities
  (seminář, 7. listopadu 2013, 16:00, budova MUP Žižkov)
 • Studentská soutěž v oblasti asijských studií
  (23. května 2013, budova MUP Žižkov)
 • Rostoucí hospodářský potenciál regionu Střední Asie – příležitost pro český export?
  (konference, 16. května 2013, 14:00, budova MUP Žižkov)
 • Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
  (konference, 10. května 2013, 10:00-15:00, budova MUP Žižkov)
 • Political Instability in Southeast Asia
  (seminář, 19. dubna 2013, budova MUP Žižkov, půda)
 • Maritime and Overland Trade Routes in Asia
  (seminář, 30. listopadu 2012, budova MUP Žižkov)
 • South China Sea: Mare Nostrum Sinense?
  (konference, 9. listopadu 2012, budova MUP Žižkov)
 • Issues of Regional Security in Asia
  (seminář, 8. listopadu 2012, budova MUP Žižkov)
 • Seminář v rámci grantu RESAREAS
  (seminář, 18. září 2012)