The transition of physically handicapped graduates to the labour market

Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (NTNU) realizovali projekt zaměřený na uplatnění studentů s primárně tělesným postižením na trhu práce. Projekt byl podpořen v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP („Program CZ07“) a jeho výstupy jsou určeny široké veřejnosti na norské i české straně. Za obsah a cíle projektu ručí výhradně realizátor projektu, nikoliv DZS a Kancelář finančních mechanismů.

Registrační číslo projektu / Registration number: NF-CZ07-ICP-1-039-2014
Název projektu / Project title: The transition of physically handicapped graduates to the labour market
Datum zahájení realizace projektu / Start of the project: 6. října 2014 / 6th October 2014
Datum ukončení realizace projektu / Finish of the project: 6. října 2015 / 6th October 2015
Zdroje financování / Grant provider: 90% Norské fondy a fondy EHP („Program CZ07“)/
90% Norwegian Financial Mechanism
10% Rozpočet MUP / MUP Budget
Partner projektu / Project partner: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim Bona, o.s.
Project manager: Mgr. Luboš Janák, lubos.janak@mup.cz

Smyslem projektu je diskuse s norským partnerem projektu a načerpání zkušeností se zaměstnáváním dané cílové skupiny po uzavření studia na univerzitě v Trondheimu. V rámci projektu se uskuteční odborný workshop v Norsku a pak především větší mezinárodní konference v Praze. Hlavním výstupem celého projektu pak bude ucelená publikace shrnující zkušenosti a doporučení k řešení problematiky nejrůznějších zainteresovaných stran na české i norské straně projektu.

21. 10. 2014 Activity 1: Creating the expert network - Kick off meeting

19.–20. 11. 2014 Activity 2: Expert meeting and workshop in Norway

25. 11. 2014 Meeting with DZS representatives

12. 6. 2015 Activity 3: International conference in Prague

12. 6. 2015 Activity 4: Creating projects´s outputs and outputs presentation (pdf file)


The transition of physically handicapped graduates to the labour market (NF-CZ07-ICP-1-039-2014) which is supported through the Norwegian Financial Mechanism („Program CZ07“) is realized by Metropolitan University Prague (MUP) in collaboration with The Norwegian University of Science and Technology. The main topic of the project is focused on sharing experience of handicapped graduates´ transition to the labour market and present condition in this area. Both universities have a rich experience in this field.

At the beginning of project, there will be set up the team of specialist from both universities as a implementation team of the project which will close determine the topic of the project. During following activity, NTNU will organize topical workshop. The main part of project will be international conference held in Prague (UNIs, Ministries, etc.). During the final activity will be published comprehensive publication about the project´s conclusions.

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism