Mezinárodní workshop

KDY: 27. dubna 2016 od 9:00 do 13:30

KDE: Metropolitní univerzita Praha, Učňovská 100/1, Praha 9 – Jarov, místnost č. 102 (1. patro)

Workshop se konal pod záštitou Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v České republice. Odborným garantem byl prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., vedoucí Katedry mediálních studií MUP.

PROGRAM

Workshop probíhal v anglickém jazyce a byl živě streamovaný:

 

Významný problém mediálních studií tkví v tom, že obor je současně významným klíčem k poznání současné společnosti a současně nadějnou přípravou na řadu velmi rozdílným povolání. Nakolik se má obsah studia podřizovat požadavkům praxe, resp. trhu práce?

 

Další problém mediálních studií tkví v tom, že reálie, k nimž se mediální studia vztahují, se velmi rychle vyvíjejí a mění. Kromě toho předmět zájmu oboru přímo vybízí k tomu, aby obor sám tyto technologie využíval, takže metody výuky a didaktické přístupy rychle zastarávají. Jak se s tím vyrovnat?

 

Významným dilematem oboru mediální studia je vztah jeho pedagogické roviny a výzkumné roviny. Nakolik jsou výsledky badatelské činnosti v oboru významné pro rozvoj jeho pedagogické náplně? A nakolik je to vůbec vědecký obor, nebo spíš průnik různých „zdrojových“ disciplín?

 

O PROJEKTUAKTIVITYKONTAKT