Bezpečnost a technologie komunikace

Bezpečnost a technologie komunikace představuje unikátní obor v českém i evropském kontextu, který reflektuje rostoucí roli technologií v bezpečnostním prostředí. V koncepci oboru se podařilo efektivně propojit dvě klíčové složky související s chápáním současných bezpečnostních hrozeb. První představuje technologická perspektiva potřebná pro pochopení toho, jak moderní technologie fungují, druhou pak sociálněvědní perspektiva ukazující, jak hrozby vznikají v sociálním kontextu a jak jsou formovány právní a politické nástroje jejich řešení. 

Komunikační technologie nesouvisejí pouze s bezprostředním okolím člověka (telefony, tablety, počítače apod.), ale také s infrastrukturními systémy, na kterých závisí fungování společnosti, a které představují zásadní témata národní i mezinárodní bezpečnosti (rozvodné sítě, informační systémy v ekonomice, dopravní systémy apod.). Proto obor studentům umožní pochopit technologické základy spojené s kybernetickou bezpečností a zároveň jim představí bezpečnostní a strategickou analýzu národních i mezinárodních politických institucí.

Cílem oboru je vychovat odborníky, kteří dokáží přemostit doposud oddělené expertní skupiny – technické experty a absolventy inženýrských oborů na straně jedné a absolventy sociálněvědních programů na straně druhé. Absolventi oboru Bezpečnost a technologie komunikace budou disponovat odbornými technickými, strategickými,  právními a manažerskými znalostmi, které jim umožní efektivně komunikovat s oběma těmito skupinami. Tyto schopnosti jim budou otevírat zajímavé příležitosti na pracovním trhu v oblasti bezpečnostního managementu firem či národních a mezinárodních institucí. Jak ukazují současné trendy, lze důvodně předpokládat, že poptávka po specialistech, kteří budou fungovat mezioborově, bude dlouhodobě narůstat v národním i mezinárodním kontextu.

Na technické části oboru spolupracuje MUP s VUT Brno s týmem prof. Zbyňka Raidy, který je zároveň vedoucí centra SIX. MUP v rámci oboru Bezpečnost a technologie komunikace spolupracuje také se sdružením CZ. NIC. Pro vybrané studenty jsou v rámci studia k dispozici výzkumné stáže na Ministerstu vnitra ČR.

Pravidelně pořádáme pro studenty středních škol interaktivní hru "Zpravodajcem na vlastní kůži".

Studijní program: Politologie
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční 
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra bezpečnostních studií

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • střední a velké domácí i nadnárodní firmy
  • konzultační společnosti
  • orgány státní správy včetně zpravodajských služeb
  • instituce EU (ENISA) a NATO (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence)
  • mezinárodní organizace
  • výzkumné instituce
  • vytvoření vlastní firmy - „Start-Up“

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje